De 40 regels van Liefde van Shems van Tabriz

Shems van Tabriz heeft als geestelijk mentor Mevlana Roemi, in de korte tijd dat zij elkaar hebben gekend diepgaand  beinvloed. Zijn invloed is duidelijk te herkennen in de Mesnevi, Roemi’s  beroemde liefdesgedicht, en in het werk van deze tijd, Het Kennis Boek.

Annemiek

De 40 regels van Liefde van Shems van Tabriz

1. Hoe we God zien is een directe weerspiegeling van hoe we onszelf zien. Als God vooral doet denken aan angst en schuld, betekent dit dat er teveel angst en schuld in ons opwelt. Als we God als vol liefde en mededogen zien, zijn wij dat ook.

2. Het pad naar de Waarheid is een werk van het hart, niet van het hoofd. Maak je hart je primaire gids! Niet je geest. Ontmoet, daag uit en prevaleer uiteindelijk je nafs (zelf, psyche, ziel) met je hart. Het kennen van je ego zal je naar het kennen van God leiden.

3. Je kunt God bestuderen door middel van alles en iedereen in het universum, omdat God niet is opgesloten in een moskee, synagoge of kerk. Maar indien je nog steeds behoefte  hebt  om precies te weten waar Zijn verblijfplaats is, is er maar één plek om hem te zoeken: in het hart van een ware minnaar.

4. Intellect en liefde zijn van verschillende materialen gemaakt. Intellect bindt mensen in knopen en riskeert niets, maar liefde lost alle klitten op en riskeert alles. Intellect is altijd voorzichtig en adviseert: “Pas op voor teveel extase”, waar liefde zegt: ‘O, niet getreurd! Duik erin!” Intellect gaat niet gemakkelijk stuk, terwijl liefde zich moeiteloos kan reduceren tot puin. Maar er liggen schatten verborgen onder puin. Een gebroken hart verbergt schatten.

5. De meeste problemen van de wereld komen voort uit taalkundige fouten en eenvoudig misverstand. Neem woorden nooit voor wat ze op het eerste gezicht lijken te zijn. Wanneer je in de zône van liefde stapt wordt taal, zoals wij die kennen, overbodig. Wat niet in woorden kan worden gezet kan alleen middels stilte worden begrepen.

6. Eenzaamheid en alleen-zijn zijn twee verschillende dingen. Wanneer je eenzaam bent, is het gemakkelijk om jezelf te misleiden om te geloven dat je op het juiste pad bent. Alleen-zijn is beter voor ons, omdat het alleen zijn betekent zonder je eenzaam te voelen. Maar uiteindelijk is het het beste om een persoon te vinden die jouw spiegel zal zijn. Vergeet niet dat je jezelf en de aanwezigheid van God waarlijk alleen in het hart van een ander kunt zien.

7. Wat er ook in je leven gebeurt, ongeacht hoe verontrustend dingen lijken, ga het nabuurschap van wanhoop niet binnen. Zelfs als alle deuren gesloten blijven, zal God een nieuw pad openen, alleen voor jou. Wees dankbaar! Het is gemakkelijk dankbaar te zijn wanneer alles goed is. Een Soefi is niet alleen dankbaar voor wat hem is gegeven, maar ook voor alles wat hem is ontzegd.

8. Geduld betekent niet passief verduren. Het betekent naar het einde van een proces te kijken. Wat betekent geduld? Het betekent naar de doorn te kijken en de roos te zien, naar de nacht te kijken en de dageraad te zien. Ongeduld betekent kortzichtig zijn zodat je het resultaat niet kunt zien. Het geduld van de minnaars van God raakt nooit op, want ze weten dat de wassende maan tijd nodig heeft om vol te worden.

9. Oostwaarts, westwaarts, zuidwaarts of noordwaarts maakt weinig verschil. Ongeacht je bestemming, wees er alleen zeker van dat je van elke reis een innerlijke reis maakt. Indien je innerlijk reist, zul je de hele wereld en erbuiten bereizen.

10. De vroedvrouw weet dat wanneer er geen pijn is, de weg voor de baby niet kan worden geopend en de moeder niet kan bevallen. Zo ook is er ontbering noodzakelijk voor de geboorte van een nieuw zelf. Net zoals klei door intense hitte moet gaan om sterk te worden, kan Liefde alleen in pijn worden geperfectioneerd.

11. De zoektocht naar liefde verandert de gebruiker. Er is geen zoeker onder diegenen die op zoek zijn naar liefde, die onderweg niet is gerijpt. Het moment dat je naar liefde gaat zoeken, begin je van binnen en van buiten te veranderen.

12. Er zijn meer nep goeroes en valse leraren in deze wereld dan er sterren zijn in het zichtbare universum. Verwar door macht gedreven, egocentrische mensen niet met ware mentoren. Een authentieke geestelijk meester zal je aandacht niet naar zichzelf richten en zal geen absolute gehoorzaamheid of volkomen bewondering van je verwachten, maar zal je in plaats daarvan helpen je innerlijke zelf te waarderen en te bewonderen. Ware mentoren zijn zo transparant als glas. Ze laten het licht van God door zich heengaan.

13. Probeer de veranderingen, die naar jou toekomen, niet te weerstaan. Laat in plaats daarvan het leven middels jou leven. En maak je geen zorgen dat je leven ondersteboven keert. Hoe weet jij dat de kant, waaraan je gewend bent, beter is dan de komende kant ?

14. God is bezig met de voltooiing van jouw werk, zowel van buiten als van binnen. Hij wordt volledig in beslag genomen door jou. Ieder mens is een werk in progressie, dat langzaam maar onverbiddelijk naar perfectie gaat. We zijn elk een onvoltooid kunstwerk, zowel wachtend als strevend om te worden voltooid. God houdt zich met elk van ons afzonderlijk bezig, omdat de mensheid verfijnde kunst van geschoold schoonschrijven is, waar iedere punt even belangrijk is voor het volledige plaatje.

15. Het is gemakkelijk om van een volmaakte God te houden, smetteloos en onfeilbaar als Hij is. Wat veel moeilijker is, is om van medemensen te houden met al hun onvolmaaktheden en gebreken. Vergeet niet dat men alleen kan kennen wat men kan liefhebben. Er is geen wijsheid zonder liefde. Tenzij we leren van God’s schepping te houden, kunnen we waarlijk liefhebben noch waarlijk God kennen.

16. Echt vuil is het innerlijke vuil. De rest was je gewoon af. Er is slechts één type vuil dat niet kan worden gereinigd met zuivere wateren en dat is de vlek van haat en onverdraagzaamheid die de ziel aantast. Je kunt je lichaam zuiveren middels onthouding en vasten, maar alleen liefde zal je hart zuiveren.

17. Het gehele universum is gevat binnenin een enkel mens—jij. Alles wat je om je heen ziet, met inbegrip van de dingen waar je niet dol op bent en zelfs de mensen die je veracht of verafschuwt, is in diverse gradaties binnenin je aanwezig. Daarom, zoek ook niet buiten jezelf naar Sheitan. De duivel is geen buitengewone kracht die van buiten aanvalt. Hij is een gewone innerlijke stem. Als je erop staat jezelf volledig te leren kennen, jezelf eerlijk en hard te confronteren.

18. Als je de wijze waarop anderen met je omgaan, wilt veranderen, moet je eerst de wijze waarop je met jezelf omgaat, veranderen. Tenzij je leert volledig en oprecht van jezelf te houden, is er geen wijze waarop je bemind kunt worden. Wees, wanneer je dat stadium eenmaal bereikt, echter dankbaar voor elke doorn die anderen naar je kunnen gooien. Het is een teken dat je binnenkort zal worden overladen met rozen.

19. Pieker  niet over waar de weg je zal brengen. Concentreer je in plaats daarvan op de eerste stap. Dat is het moeilijkste gedeelte en daar ben jij verantwoordelijk voor. Laat, wanneer je die stap eenmaal zet, alles doen wat het van nature doet en de rest zal volgen. Ga niet met de stroom mee. Wees de stroom.

20. We werden allemaal geschapen naar Zijn denkbeeld en toch werden we elk anders en uniek geschapen. Geen twee mensen zijn gelijk. Geen hart klopt op hetzelfde ritme. Als God had gewild dat iedereen hetzelfde was, zou Hij het zo hebben gemaakt. Daarom komt het niet respecteren van verschillen en het opleggen van jouw gedachten aan anderen neer op het niet respecteren van God’s heilige ontwerp.

21. Wanneer een ware minnaar van God een taveerne binnengaat, wordt de herberg zijn gebedskamer, maar wanneer een drinkebroer dezelfde kamer binnengaat, wordt deze zijn taveerne. Bij alles wat we doen, maakt ons hart het verschil, niet ons uiterlijk voorkomen. Soefi’s beoordelen andere mensen niet naar hoe ze eruit zien of wie ze zijn. Wanneer een Soefi naar iemand staart, houdt hij beide ogen dicht en opent in plaats daarvan een derde oog —het oog dat het innerlijke domein ziet.

22. Het leven is een tijdelijke lening en deze wereld is niets anders dan een schetsmatige imitatie van Realiteit. Alleen kinderen zouden een speeltje met het ware ding verwarren. En toch worden de mensen ofwel verliefd op het speelgoed of maken het respectloos kapot en gooien het aan de kant. Blijf in dit leven weg bij allerlei extremiteiten, want zij zullen je innerlijke balans vernietigen. Soefi’s gaan niet naar uitersten. Een soefi blijft altijd mild en gematigd.

23. De mens heeft een unieke plaats in God’s schepping. “Ik ademde in hem van Mijn Geest”, zegt God. Ieder van ons, zonder uitzondering, is ontworpen om Gods afgevaardigde op aarde te zijn. Vraag je jezelf af hoe vaak je je hebt gedragen als afgevaardigde, mocht je dat al ooit doen? Vergeet niet dat het aan ieder van ons is om de innerlijke diviene geest te ontdekken en ernaar te leven.

24. De hel is in het hier en nu. De hemel ook. Stop met je zorgen te maken over de hel of over de hemel te dromen, want ze zijn beide aanwezig in dit moment. Elke keer dat we verliefd worden, stijgen we op naar de hemel. Elke keer dat we een hekel hebben aan iemand, afgunstig zijn of met iemand vechten, tuimelen we recht in het hellevuur.

25. Elke lezer begrijpt de heilige Koran op een ander niveau in tandem met de diepte van zijn begrip. Er zijn vier niveaus van inzicht. Het eerste niveau is de uiterlijke betekenis en is dat niveau waarmee de meeste mensen tevreden zijn. Het volgende is de Batin – het innerlijk niveau. Ten derde is er het innerlijk van het innerlijk. En het vierde niveau gaat zo diep dat het niet in woorden kan worden gezet en daarom gebonden is aan onbeschrijfelijk te blijven.

26. Het universum is één wezen. Alles en iedereen is met elkaar verbonden door middel van een onzichtbaar web van verhalen. Of we er ons nu bewust van zijn of niet, we zijn allemaal in een stille conversatie. Doe geen kwaad. Oefen mededogen. En roddel niet achter iemands rug—niet eens met een schijnbaar onschuldige opmerking! De woorden die uit onze mond komen verdwijnen niet, maar worden voortdurend opgeslagen in de oneindige ruimte en ze zullen te zijner tijd naar ons terugkomen. De pijn van één man zal ons allen pijn doen. De vreugde van één man zal iedereen doen glimlachen.

27. Wat je ook uitspreekt, goed of kwaad, zal enigerwijze naar je terugkomen. Daarom zal, indien er iemand slechte gedachten over jou koestert, het zeggen van soortgelijk slechte dingen over hem, de zaak alleen maar doen verergeren. Je zult zijn opgesloten in een vicieuze cirkel van kwaadaardige energie. Zeg en denk in plaats daarvan veertig dagen en nachten lang aardige dingen over die persoon. Alles zal anders zijn aan het einde van 40 dagen, omdat je innerlijk anders zult zijn.

28. Het verleden is een interpretatie. De toekomst is een illusie. De wereld gaat niet door de tijd als ware het een rechte lijn, vanuit het verleden naar de toekomst gaand. In plaats daarvan beweegt de tijd door ons en binnenin ons, in eindeloze spiralen. Eeuwigheid betekent niet oneindige tijd, maar simpelweg tijdloosheid. Zet, als je eeuwige verlichting wilt ervaren, het verleden en de toekomst uit je hoofd en blijf binnenin het tegenwoordige moment.

29. Bestemming betekent niet dat je leven strikt is voorbeschikt. Daarom is alles volgens het lot leven en niet actief bijdragen aan de muziek van het universum een teken van pure onwetendheid. De muziek van het universum is aldoordringend en het wordt gecomponeerd op 40 verschillende niveaus. Jouw bestemming is het niveau waarop jij jouw melodie speelt. Je hoeft niet van instrument te veranderen, maar hoe goed je speelt heb je volledig in eigen hand.

30. De ware Soefi is zo dat ook wanneer hij van alle kanten onterecht wordt beschuldigd, aangevallen en veroordeeld, hij dat geduldig verdraagt, geen enkel slecht woord uitend over een van zijn critici. Een Soefi wijst nooit schuld toe. Hoe kunnen er tegenstanders of rivalen of zelfs maar “anderen” zijn als er om te beginnen geen “zelf” is? Hoe kan er iemand de schuld krijgen als er maar Eén is?

31. Indien je je geloof wilt versterken, moet je innerlijk verzachten. Voor een rotsvast geloof moet je hart zo zacht als een veertje zijn. Door middel van een ziekte, ongeval, verlies of schrik, worden we allemaal op de een of andere wijze geconfronteerd met incidenten die ons leren minder egoïstisch en veroordelend te worden en meer meelevend en guller. Maar sommige van ons leren de les en slagen erin milder te worden, terwijl sommige anderen erop uitkomen nog harder te worden dan voorheen …

32. Er moet niets tussen jou en God staan. Geen imams, priesters, rabbijnen of enig andere beheerder van morele of religieuze leiderschap. Geen geestelijke meesters en zelfs niet jouw geloof. Geloof in je waarden en je regels, maar laat ze nooit over anderen heersen. Als je het hart van andere mensen blijft breken, doet wat voor religieuze plicht je ook maar uitvoert geen goed. Blijf weg bij alle idolatrie, want deze zal je zicht vertroebelen. Laat God en alleen God je gids zijn. Leer de Waarheid, mijn vriend, maar wees voorzichtig geen fetisj uit je waarheden te maken.

33. Terwijl iedereen in deze wereld ernaar streeft om ergens te komen en iemand te worden, alleen maar om alles achter te laten na de dood, richt jij je op het meest verheven stadium van nietigheid. Leef dit leven zo licht en leeg als getal nul. We zijn niet anders dan een pot. Niet de uiterlijke versierselen maar de innerlijke leegte houdt ons rechtop. Net zo houdt niet wat wij nastreven te bereiken maar het bewustzijn van nietigheid ons gaande.

34. Submissie betekent niet zwak of passief zijn. Het leidt tot fatalisme noch capitulatie. Juist het tegenovergestelde. Ware kracht verblijft in de submissie aan een kracht die binnen komt. Diegenen die zich onderwerpen aan de diviene essentie van het leven, zullen in ongestoorde rust en vrede leven, ook al gaat de hele wereld door turbulentie na turbulentie.

35. In deze wereld zijn het niet gelijkaardigheid of regelmaat die ons een stap vooruit brengen, maar botte tegenstellingen. En alle tegenstellingen in het universum zijn aanwezig in ieder van ons. Daarom moet de gelovige de ongelovige ontmoeten die van binnen zit. En de ongelovige zou de stille gelovige in hem moeten leren kennen. Tot de dag dat men het stadium van Insan-I Kamil bereikt, de perfecte mens, is geloof een geleidelijk proces en een proces dat haar schijnbare tegengestelde noodzakelijk maakt: ongeloof.

36. Deze wereld wordt gebouwd op het principe van wederkerigheid. Geen druppel vriendelijkheid noch een stipje kwaad zal onbeantwoord blijven. Noch de intriges, misleidingen of trucs van andere mensen. Indien er iemand een val opstelt, vergeet het niet, doet God dat ook. Hij is de grootste samenzweerder. Nog geen blad beweegt zonder dat God het weet. Geloof daar eenvoudig en volledig in. Wat God ook doet, Hij doet het prachtig.

37. God is een nauwgezette klokkenmaker. Zo precies is Zijn orde dat alles op aarde op zijn eigen tijdstip gebeurt. Geen minuut te laat, geen minuut te vroeg. En de klok werkt voor iedereen, zonder uitzondering, accuraat. Voor elk is er een tijd om lief te hebben en een tijd om te sterven.

38. Het is nooit te laat om jezelf af te vragen: “Ben ik bereid het leven dat ik leef te veranderen? Ben ik bereid innerlijk te veranderen?” Als er ook maar een enkele dag in je leven hetzelfde is als de dag ervoor, is het zeker jammer. Elk moment en in elke nieuwe ademtocht, moet men worden vernieuwd en weer vernieuwd. Er is maar één wijze om in een nieuw leven geboren te worden: sterven voor de dood.

39. Waar het deel verandert blijft het geheel altijd hetzelfde. Voor iedere dief die van deze wereld vertrekt, wordt een nieuwe geboren. En elk fatsoenlijk persoon die overgaat wordt vervangen door een nieuw. Op deze wijze blijft niet alleen niets hetzelfde, maar verandert er ook nooit iets. Voor elke Sufi die sterft, wordt ergens een andere geboren.

40. Een leven zonder liefde is van geen belang. Vraag jezelf niet wat voor soort liefde je moet zoeken, geestelijk of materieel, divien of alledaags, Oosters of Westers. Verdeeldheid leidt enkel tot meer verdeeldheid. Liefde heeft geen etiketten, geen definities. Het is wat het is, puur en simpel. Liefde is het water van leven. En een minnaar is een ziel van vuur! Het universum wordt anders wanneer vuur van water houdt.

Bron: Wikipedia – Shams Tabrizi (1185-1248)

©2015 Nederlandse vertaling: Centrum voor Innerlijke Vrede

Over Annemieke Akker

Als bioloog ben ik in 1988 buitengewoon geïnteresseerd geraakt in de werking van ons menselijk bewustzijn en verruiming daarvan, om als een zo compleet mogelijk mens te kunnen leven, in alle rust en innerlijke vrede. Als ik iets tegenkom wat (mij) helpt obstakels uit de weg te ruimen, fysiek, mentaal of emotioneel, dan deel ik dat heel graag met anderen. Ik hoop dat ook jij er iets aan hebt om verder te komen op je pad!
Dit bericht werd geplaatst in universele unificatie en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op De 40 regels van Liefde van Shems van Tabriz

  1. Robin Groeneveld zegt:

    Dank Annmieke voor de veertig regels van Tabriz op een rijtje te zetten. Ik heb het boek vorig jaar in twee dagen uitgelezen en vind het een prachtig boek. Hartegroet, Robin

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s