Het gevoelssysteem volgens Kosmisch Gewaarzijn

In onderstaande les geeft Kosmisch Gewaarzijn essentiële informatie over het gevoelssysteem, hoe het werkt en hoe het zo gemakkelijk misbruikt kan worden.

Uit: Lessons of Enlightenment, by Cosmic Awareness, Cosmic Awareness Communications (2009), pp.72-81:

Les 3: de zes basale gevoelens

Emoties van Geest
Met het begrijpen van de bedoelde feedback-functie van menselijke emotie worden de gevoels-signalen geëerd als zijnde cruciale communicators. Hoewel de eenvoudige gedragsrichtlijn voor een keuze van een reactie al een geweldige hulp is, wordt het volledig benutten van het zesde menselijke zintuig geassisteerd door aandacht te schenken aan de specifieke boodschappen van elk der signalen. Want elk emotionele signaal heeft een specifiek doel, gerelateerd aan een specifieke geestelijke behoefte, en elk vraagt om zijn eigen specifieke respons.
In de voorgaande discussie betreffende het interpreteren van emotionele signalen, werd het gereedschap van de Tweeling Zelven aangeboden om de grens tussen verstand en lichaam, van interne en externe domeinen te herdefiniëren. Dit onderscheid staat mensen rationele interpretatie van hun gevoelens toe, zodat zij de juiste respons kunnen kiezen.
Gedurende die discussie werd de hint gegeven dat er een gemakkelijkere manier was om het verschil tussen verstand en lichaam te zien, om te helpen emotionele signalen te interpreteren. Dit komt, omdat specifieke emoties verbonden zijn aan elk der zelven. Er zijn specifieke emoties die automatisch de suggestie geven dat de onevenwichtigheid ontspringt aan beperkingen in het domein van het verstand en andere, welke vanuit gefrustreerde behoeften van belichaamde geest communiceren.
Hoewel de orde van respons nog steeds is zoals aanbevolen, zullen die gevoelens die vanuit de inhoud van het verstand komen, automatisch zelf-ontwikkelend gedrag aanraden (Juiste Respons), en die van het lichaam een respons van zelfexpressie of zelfbehoud (Licht-, Vecht- of Vluchtrespons). We kunnen nu de gevoelens zelf bestuderen en nogmaals kennis maken met dit meest wonderbaarlijke, doch verkeerd begrepen, geestelijke communicatie systeem.

De emoties van lichaam
In het begin was er één basale emotie, vreugde. Vreugde is, natuurlijk, het bewust ervaren van Diviene Liefde. Vreugde is de toestand van geest, zoals bedoeld. Zoals wij nu weten werden mensen, toen zij de chemische omhulling tot zich aantrokken, gevoelig voor onderbrekingen van geestelijke intentie. Om een altijd-aanwezige geestelijke connectie te verzekeren tijdens de fysieke reis, werd het lichaam, (het Genetische Zelf), gecodeerd met beschermende apparaten om mensen van zichzelf te redden. Dit is het homeostatische feedback apparaat, dat aangeeft wanneer geestelijke intentie wordt gefrustreerd, en aanzet tot corrigerende handelingen om terug op het spoor van vreugde te komen. In dit systeem geven gevoelens zowel het probleem aan als ze tot een corrigerende respons aanzetten.
Binnenin het lichaam werden twee basale menselijke emoties gecodeerd om dit werk te doen. Dat waren vreugde en angst. Ze stonden eenvoudig gelijk aan geestelijke expressie of frustratie, aan het Diviene Licht of de duisternis bij de afwezigheid ervan, aan plezier en pijn. Vreugde zette aan tot een menselijke aanpak en angst zette aan tot vermijden. Angst was bedoeld om het behoud van de species te verzekeren als corrigerend signaal, wanneer behoeften onvervuld bleven, evenals een aangeboren vermijdende respons die, indien nodig, het verstand kon negeren.
Deze twee emoties vertakten zich snel, in de interactie met de cognitieve vermogens van het brein en de aan behoeften tegemoetkomende handelingen van de vroege mensheid, tot de emoties van woede en verdriet. En toen waren er vier.
Woede ontsprong aan de menselijke behoefte aan vrijheid en controle. Woede zou uit angst groeien aangaande herinneringen van frustratie en projecties naar de toekomst van bezorgdheid over bemoeienis met inspanningen van geestelijke expressie. Het zette aan tot actieve “vecht” respons om ervoor te zorgen dat obstakels van buiten niet getolereerd zouden worden. Verdriet ontsprong aan ervaringen van verlies. En wel specifiek aan het verlies van mensen en het verbreken van banden die de behoeften van de groep bevredigden. Verdrietige gevoelens waren bedoeld om tot handelingen aan te zetten die nieuwe, vervangende allianties propageerden en beschermden tegen verder verlies. 
Aldus hebben we nu vier basale aangeboren emoties: vreugde, angst, woede en verdriet. Deze moeten beschouwd worden als emoties van het lichaam of het Genetische Zelf. Deze aangeboren gevoelens zijn aanwezig bij de geboorte en worden in de vroege kindertijd getoond. Dit zijn universele emoties, om dezelfde redenen ervaren door alle mensen, ongeacht cultuur. Ze moeten begrepen worden als een indicator dat zelfbehoud waarlijk de boodschap is. Vreugde betekent dat behoeften van de geest voldaan zijn, terwijl de pijn van woede, angst en verdriet betekent dat behoeften worden gefrustreerd door obstakels die moeten worden verwijderd. Deze vier emoties zetten aan tot een universele mentale en fysieke respons van naderen of vermijden om zelfbehoud te verzekeren.
Het is belangrijk om te noemen dat, hoewel deze emoties aan het lichaam in de feedback situatie ontspringen, ze worden gefilterd middels de percepties en de overtuigingen van het verstand. Dus moet, om deze reden, de Juiste Respons altijd de optimale keuze van eerste respons blijven. Dit is een snelle, non-resistente, (geen defensieve) accurate analyse van onderliggende overtuigingen over de emotie-oproepende situatie.
Elk ontdekt conflict kon dan onmiddellijk worden opgelost. Dit zal er zorg voor dragen dat er een objectieve, rationele taxatie van de situatie wordt bereikt en dat de obstakels niet intern, ingebeeld of zelfgeschapen zijn. Maar is dit eenmaal uitgesloten, dan kan dit gevoelssignaal in een soortelijke situatie accuraat worden begrepen als indicatie van een extern obstakel, dat moet worden verwijderd door een expressieve respons.

De emoties van verstand
Alle andere emoties zijn uitgroeisels van deze primaire emoties en zijn secondaire, aangeleerde emoties. Hoewel ze zijn geworteld in de menselijke biologie zijn zij niet aanwezig bij de geboorte; zij ontwikkelen zich met leeftijd, interactie en ervaring. Zij ontwikkelen zich, verknoopt met de culturele waarden, kennis, herinneringen en overtuigingen van het verstand. Zij bestaan in het domein van het Culturele Zelf. Hun betekenis kan complex of simpel zijn, zo direct of ingewikkeld, zo ondersteunend of slopend als het menselijke verstand, waarin zij worden ervaren. Zij zijn rechtstreeks gerelateerd aan menselijke ervaring; met andere woorden, zij zijn aangeleerd. Ze kunnen worden gekoppeld aan vrijwel elk menselijke idee dat binnenin het domein van het verstand kan bestaan. De sommeringen en overtuigingen die hen kunnen oproepen, kunnen zeer ver uiteenlopen.
De emoties van verstand omvatten schuld, schaamte, hoop, trots, verlegenheid, spijt, vertrouwen en elke andere subtiele schaduw van gevoel, niet genoemd in de bovenstaande categorie. Zij zijn rechtstreeks gerelateerd aan inhoud binnenin het domein van verstand—aan de juwelen en de splinters—en wijzen erop dat zelf-ontwikkelende antwoorden aan de orde zijn. Deze aangeleerde emoties van verstand vragen om een aangeleerde respons van verstand, Juiste Respons. We weten nu dat deze niet aangeboren zijn. Ze moeten actief worden gekozen en ondernomen, vaak in het aanzicht van tegengestelde neigingen naar vermijding.
Dit sleutelbegrip zal veel situaties in een volledig ander licht werpen. Het zal schokkend zijn omdat het nogal verschanste en universele emotionele 
grenzen ontmaskert. Maar het is nu buitengewoon noodzakelijk om mensen terug naar begrijpen te schokkeren, om door de waas van ontkenning en zelf-vernietiging te breken.
Bijvoorbeeld, wanneer een situatie opkomt waarin schuld wordt ervaren zal dit nu worden begrepen als een boodschap vanuit de geest dat er een of ander gebod van buiten is geïnternaliseerd dat een behoefte heeft gefrustreerd of beperkt. Dit is precies het tegenovergestelde van wat de meeste mensen onderwezen wordt over de ervaring van schuld. In feite is deze emotie duizenden jaren gebruikt om te inspireren tot overeenstemming met geboden van buiten ten koste van innerlijke geboden.
Met zulke splinters kan de eerste impuls op de ervaring van schuld een uitstapje naar de opbiechtende handeling zijn of een soortgelijke handeling die de zorg deelt en het mogelijk maakt om het probleem van je af te laten glijden. Dit is goed; het kan in feite gezien worden als een expressieve Juiste Respons waar iemand raad, verlichting of begrip van buiten zoekt, zodat de innerlijke veranderingen in werking kunnen worden gezet. Het resultaat zou een verandering in overtuiging-systemen zijn die zouden voorkomen dat dezelfde situatie zou worden herhaald, en zo zou het gevoelssignaal tot rust gebracht worden en in soortgelijke situaties niet meer opkomen.
Maar dit is geen optimale handeling indien het een splinter in het verstand achterlaat. Geen enkele culturele of religieuze bevrediging zal feitelijk een behoefte verwijderen die werd gesmoord. De geest zal naarstig bezwaar aantekenen tegen de splinter en de daaruit resulterende schuld zal steeds weer omhoog komen. Want splinters worden, zoals wij weten, vaak conflicterende ideeën die mensen geloven, die hen conflicterende richtlijnen geven en verwarrende impulsen scheppen. Als deze conflicten eenmaal getoond en geëlimineerd worden, kunnen de richtlijnen die van de geest zijn, niet die van een verstand in verwarring.
Want uiteindelijk zullen mensen merken dat elke handeling, welk een schuldgevoel met zich meebrengt, het resultaat zal zijn van een slecht aangepaste respons op een emotie-oproepende situatie, aangedreven door conflicterende overtuigingen en misverstanden, of goede, ouderwetse luiheid. Er is geen kwaad; er is geen inherent verkeerde handeling, tenzij deze de behoeften van de geest schendt. Schuld is niet het enige verkeerd opgevatte gevoel; elk gevoel is verward en verstrikt geraakt met een ongelofelijke hoeveelheid menselijke “kennis”.
Aangezien er zoveel misverstanden zijn aangaande gevoelens, wenden we ons nu tot een zorgvuldige analyse van elk van de belangrijke emoties. Samen omvatten de emoties van verstand en lichaam nu zes basale gevoelens, die ten grondslag liggen aan elk subtiele gevoel. Alle worden beïnvloed door inhoud van verstand, waarvan er twee exclusief voor de inhoud van het verstand zijn. Met een duidelijk begrip van de zes universele gevoelens kan een rationele analyse van elke subtiele ervaring worden verworven.

De emoties of verstand – Zes Universele Gevoelens:
|
Vreugde, Angst, Woede, Bedroefdheid, Afgunst en Schuld

VREUGDE

Definitie: een heel blij gevoel, geluk, genot; wat dit ook maar veroorzaakt.
Reikwijdte: milde aangename tevredenheid, tot hartstochtelijke extase.
Bron: Genetisch Zelf (lichaam/geest), in zijn streven naar behoud en expressie; Cultureel Zelf (verstand) in zijn streven naar ontwikkeling.
Stimulus voorwaarden: lonende situaties. Hyper-tegemoetkoming aan fysieke of psychologische behoeften; beter dan verwachte resultaten krijgen; creatieve en geestelijke expressie van het Genetische Zelf, en ontwikkeling van het Culturele Zelf.
Instinctieve Respons: benaderen; stimulerende omstandigheden herscheppen om het gevoel steeds weer teweeg te brengen.
Bedoelde Functie: Zelfbehoud, ontwikkeling en expressie verwezenlijken door het identificeren van die ervaringen die moet worden gecultiveerd, versterkt en herschapen. Voorzien in de aanzet om verder te gaan langs paden die succesvol zijn in het vervullen van geestelijke behoeften.
Valkuilen: De mogelijkheid van het scheppen van kunstmatig, ontsnappings- of geïnduceerd plezier door dwangmatige handelingen of door biologische en/of farmacologische manipulatie; vreugde, verstrengeld met voortplantingsdrift (verliefdheid en andere, mindere vormen van liefde)—pas op.
Aanbevolen handelswijze van de respons op Vreugde:
1. Wat voor benadering dan ook (ontwikkelend of expressief), gedragsrespons die de stimulus doen toenemen en de gevoelens van vreugde herscheppen, om zuivere redenen, die doelen uitbreiden, arena’s groter maken, strategieën uitwerken en verbeteren die reeds werken en deze delen met anderen. Vreugde leidt tot haar eigen beloning.
2. Analyseer de stimulus voorwaarden, indien er wat voor negatieve emotie dan ook oprijst uit een dergelijk Juist en Licht gedrag, en doorloop de aanbevolen koers voor die emoties. Dit zal conflicten in overtuigingen blootleggen die een oplossing behoeven. Let op: vreugde is zo krachtig dat niemand een bron van vreugde wil verliezen, zelfs als die bron ook de bron van veel pijn is. Dit conflict spoort de automatische Vlucht Reactie van ontkenning aan (ontkenning van de negatieve aspecten van de bron, om van de positieve aspecten van de bron te kunnen blijven genieten).
Voeding voor de geest:
“Wees gelukkig, het is één manier van wijs zijn.”— Colette

“Vreugde is een net van liefde waar je zielen mee vangt.”— Moeder Teresa.

ANGST
Definitie:
bezorgdheid, veroorzaakt door werkelijk of mogelijk gevaar.
Reikwijdte: milde bezorgdheid tot verblindende, hart-stoppende paniek.
Bron: Genetisch Zelf, in het drang naar zelfbehoud.
Stimulus voorwaarden: dreigende situaties.
1. Innerlijke overtuigingen, gedachten, ideeën, attituden of herinneringen die bespeurd gevaar of potentiële dreiging naar vervulling van behoefte veroorzaken.
2. Mensen, dingen of situaties in de omgeving die de gezondheid, veiligheid of vervulling van behoefte bedreigen.
3. Emotionele Grenzen van het zelf veroorzaken milde bezorgdheid in ontwikkelings- of leersituaties (groeipijnen), omdat ontwikkeling een bedreiging voor zelfbehoud is.
Instinctieve Respons: op de vlucht slaan, zich terugtrekken of ontsnappen.
Bedoelde Functie: het vermijden van en ontsnappen aan situaties die mogelijkheden of inspanningen om behoeften te vervullen dreigen te verminderen (en uiteindelijk, bedreigingen van overleven).
Valkuilen: Ingebeelde dreigingen kunnen zeer werkelijke angstgevoelens scheppen. Angst zet zeer natuurlijkerwijs aan tot vermijdende gedachten en gedrag, maar een dergelijk ontkennen slaagt er niet in om de onderliggende bron aan te pakken of te verwijderen, zowel een cyclus van angst en verder vermijden bestendigend als mentale emotionele grenzen vernauwend. Bovenmatig gesloten ideologische omgevingen kunnen paranoia, vermijding van (en uiteindelijk haten van) andere verschillende omgevingen en hun leden propageren. Angst voor het onbekende en het vermijden van groeipijnen kunnen zelf-ontwikkelende inspanningen voor vervulling van behoeften dwarsbomen en in het slop leren raken.
Aanbevolen handelswijze van de respons op Angst:

1. Juiste Respons: bestudeer overtuigingen en interpretaties van de angst-oproepende situatie om er zeker van te zijn dat het inderdaad een geverifieerde dreiging is, en niet ingebeeld of zelfgeschapen. Leg alle doctrines of overtuigingen naast je neer die irrationele angst bestendigen. Plaats geldige herinneringen van angst-oproepende situaties in hun juiste historische perspectief. Zoek kennis. Vaak kan alleen kennis angst voor het onbekende vervangen. Herinner jezelf eraan dat risico de noodzakelijke prijs van glorie is.
2. Licht Respons: verander de situatie om de negatieve component te verminderen, indien er minieme dreiging is.
3. Vlucht Respons: ga lang genoeg weg uit een werkelijk bedreigende situatie om strategieën te evalueren, om de dreigende situatie op te lossen of te elimineren; of trek je permanent terug indien nodig.
Voeding voor de geest:
“Je hoeft voor niets in het leven bang te zijn. Het moet alleen begrepen worden.”—Marie Curie

“Ik ben niet bang voor een storm, want ik leer hoe ik mijn schip moet besturen.”—Louisa May AlcottWOEDE

Definitie: vijandelijke gevoelens vanwege tegenstand, pijn.
Reikwijdte: van milde frustratie tot irrationele, blinde razernij.
Bron: Genetisch Zelf, in zijn drang naar zelfbehoud; verstikte, beschaamde of onbevredigde individuele behoefte aan zelfstandigheid en controle over het eigen lot.
Stimulus voorwaarden: situaties van verlies van kracht/controle. Gefrustreerde behoeften vanwege waargenomen obstakels van buiten. De bron kan zowel aan omgevingsobstakels als aan tekortkomingen van het Culturele Zelf, cultuur zelf, worden toegeschreven, welke allebei buiten de kern van het Genetische Zelf liggen.

Instinctieve Respons: de “Vecht” respons, naar buiten gerichte agressie.
Bedoelde Functie: zelfbehoud bereiken door een actieve, expressieve gedragsrespons te genereren die de obstakels met succes verwijdert van de externe omgeving.
Valkuilen: in interpretatie: woede kan worden opgeroepen door percepties, gebaseerd op niet goed aangepaste overtuigingen, attituden of mentale Emotionele Grenzen (dit is ongeldige en bedrieglijke woede). In respons kan niet goed aangepaste, verkeerd gerichte woede resulteren in geweld en destructie van het zelf en anderen. Negatieve uitkomsten van deze valkuilen kunnen worden vermeden, indien respons-regels worden gevolgd.
Aanbevolen handelswijze van de respons op Woede:

1. Juiste Respons: evalueer overtuigingen, attituden en verwachtingen welke de boze gevoelens teweeg brengen. Kijk naar het zelf. Zijn verwachtingen van de uitkomst realistisch en redelijk? Zo niet, dan is de woede bedrieglijk. Kijk naar de wereld. Ontkent de omgeving een rechtvaardige en billijke mogelijkheid voor het tegemoetkomen aan een behoefte? Zo niet, dan is de woede bedrieglijk. In beide gevallen moeten overtuigingen daarmee in overeenstemming worden veranderd. Deze stap zal de mentale bron van bedrieglijke woede verwijderen.
2. Licht Respons: indien een Juiste Respons gefaald heeft en het obstakel legitiem is, is het tijd om externe veranderingen in werking te zetten. Licht Respons is een gedraging naar de bron van woede die het obstakel met succes kan veranderen of verwijderen, zodat tegemoet kan worden gekomen aan de behoeften. Respectvolle coöperatieve communicatie, overtuiging en zelfexpressie kunnen dit doel bewerkstelligen.
3. Vecht Respons: indien respectvolle coöperatie geen succes heeft, is het tijd om een agressievere, zelfs revolutionaire houding aan te nemen, ter ere van de geestelijke behoefte. Dergelijke handelingen moeten worden uitgeprobeerd binnenin de gevestigde processen van conflict-revolutie die bestaan, maar zouden moeten escaleren in directe verhouding tot een gebrek aan ontvankelijkheid in de omgeving.
4. Terugtrek Respons: als zelfs na alle expressieve pogingen het obstakel volhardt, is een Vlucht Respons aan de orde. Het is dan noodzakelijk om weg te gaan uit de situatie een vrijere, rechtvaardiger en geschiktere omgeving te vinden.
Voeding voor de geest:
“De maat van een man kan worden beoordeeld aan de hand van de maat van datgene wat hem kwaad maakt.”— Harry Truman

BEDROEFDHEID
Definitie: het hebben van of het uiten van moedeloosheid; ongelukkig, treurig, neerslachtigheid veroorzakend; droevig (omvat in grote lijnen verdriet).
Reikwijdte: milde, niet-geconcentreerde “blues”, tot de diepten van chronische, zelfs suïcidale depressie.
Bron: Genetisch Zelf, in zijn drang naar zelfbehoud.
Stimulus voorwaarden: situates van verlies. Het waargenomen, onherstelbare verlies van iets dat een behoefte vervult; het kan een droom zijn, een doel, een overtuiging, een persoon, een ding, een zelfbeeld of uitzondering. (Aantekening: indien het verlies dreigt maar nog heeft plaats gevonden, wordt woede opgewekt, geen verdriet; het verlies wordt als zeker en onherstelbaar waargenomen, wanneer verdriet wordt ervaren).
Instinctieve Respons: vluchten voor het verlies, aan het verlies ontsnappen of het verlies ontkennen.
Valkuilen: blijven hangen in een toestand van ontkennen dat een verlies feitelijk heeft plaatsgevonden kan aanhoudende woede bestendigen. Het niet aanpassen aan een verlies kan resulteren in lange-termijn depressie. Verlies kan zuiver ingebeeld zijn of vals waargenomen, en verdriet wordt onnodig en onrechtmatig veroorzaakt; het aanvaarden van een dergelijk ingebeeld verlies (of persoonlijk gemis) kan leiden tot de aanname van defecte en nadelige denkprocessen en zelfvernietigend gedrag.
Aanbevolen handelswijze van de respons op Verdriet:
1. Eerste Juiste Respons: aanvaard dat het verlies heeft plaatsgevonden wanneer je externe ervaring je blijft vertellen dat dat zo is. Een verandering van attitude is noodzakelijk, wat het object van het verlies (idee, ding of persoon) naar een domein van het verleden verplaatst. Hoewel genegenheid voor altijd in de herinnering kan voortbestaan, moet het object, samen met zijn behoefte- vervullende geschenken, volledig worden verwijderd van verwachtingen van de toekomst. Dit kan tijd kosten en kost tijd. Maar een dergelijke herstructurering is noodzakelijk om vervangende strategieën in te luiden. Indien woede wordt ervaren gedurende dit proces toont dat aan dat het verlies nog niet volledig wordt geaccepteerd.
2. Tweede Juiste Respons: aanvaard vervanging voor het object van verlies. Vind nieuwe overtuigingen, dingen of mensen om in de ontbrekende behoefte-vervulling te voorzien.
3. Licht Respons: breng actief externe veranderingen aan in de fysieke of ideologische omgeving die tegemoet kunnen komen aan de aanpassingen, hierboven aangeraden. Buitengewoon verdriet kan worden gekanaliseerd in een plaatsvervangende, maar toch positieve, behoefte-vervullende richting.
Voeding voor de geest:
“Tegenslag is het eerste pad naar waarheid.”— Lord Byron

AFGUNST
Definitie:
ontevredenheid of kwade wil aangaande andermans voordeel, bezit, capaciteiten, enz., (omvat in grote lijnen jaloezie).
Reikwijdte: mild zelfbewust ongemak, vijandelijkheden naar een ander openen.
Bron: Culturele Zelf, in de drang naar zelfontwikkeling (afgetakte emotie, gehard door leren, maar gerelateerd aan genetische woede en verdriet).
Stimulus voorwaarden: situaties van negatieve vergelijking. Wanneer het zelf met anderen wordt vergeleken op een of andere schaal wordt het zelf getaxeerd met minder van de gewenste kwaliteiten, bekwaamheden, vermogens, voordelen of bezittingen dan de ander.
Instinctieve Respons: vechten of vluchten, ter overheen komen of het onderwerp van pijnlijke vergelijking vermijden.
Bedoelde Functie: aangeven dat het Culturele Zelf nog niet is ontwikkeld tot het punt van volledige expressie van het Genetische Zelf en verdere ontwikkeling nodig is. Deze pijnlijke herinnering komt op wanneer men een ander ziet die hogere niveaus van een gewenste kwaliteit bezit of heeft bereikt.
Valkuilen: gevoelens kunnen foutief worden toegeschreven. Persoonlijke tekorten kunnen irrationeel zijn, de geest bezoedelend of negerend; onaangepaste, hatelijke reacties vragend die proberen om de ander minder te maken, in plaats van een Juiste Respons die het zelf versterkt. Het is vaak moeilijk om de Vecht en Vlucht Respons te vermijden.
Aanbevolen handelswijze van de respons op Afgunst:
1. Eerste Juiste Respons: neem stappen naar zelfontwikkeling om vaardigheden, bekwaamheden, mogelijkheden enz. te verwerven, die het object van afgunst bezit (maar dergelijke veranderingen moeten alleen het verstand of het Culturele Zelf veranderen).
2. Tweede Juiste Respons: indien de benijdenswaardige vaardigheid of kwaliteit in het domein van het Genetische Zelf of het lichaam ligt (i.e., fysieke schoonheid, kracht, lengte, etc.), zal aanvaarding van lichamelijke beperking de steken van afgunst beëindigen aangaande kwaliteiten die gewoon niet kunnen worden veranderd. Overweeg en werk, in plaats daarvan, aan gebieden van kracht die kunnen worden of zijn gecultiveerd. Eer jezelf waar het jezelf eren op zijn plaats is.
Voeding voor de geest:

“Het is pijnlijk voor jou om je vrienden te bekritiseren—in dat doen ben je veilig. Maar als je er ook maar het geringste plezier aan beleeft, wordt het tijd om je mond te houden.”— Alice Duer Miller

SCHULD
Definitie:
een gevoel van zelfverwijt vanuit de overtuiging dat je iets verkeerds hebt gedaan; (omvat in grote lijnen schaamte en verlegenheid).
Reikwijdte: mild zelftwijfel tot slopende zelfhaat.
Bron: Culturele Zelf, (aftakking, gerelateerd aan angst).
Stimulus voorwaarden: wanneer gedachten en gedrag niet overeenstemmen met een of ander innerlijk ideaal zelfbeeld of geaccepteerde gedragscode. Vaak wordt schuld ervaren, volgend op een gedrag dat een of andere fysieke, geestelijke behoefte vervult, maar tegen een of andere aangeleerde ideologie ingaat.


Instinctieve Respons: vluchten, zich terugtrekken uit negatief ingeschatte kwaliteiten, handelingen of gedrag van het zelf.
Bedoelde functie: aandacht richten op conflicten binnenin kennis en overtuigingen, of op die welke tegen de behoeften van het Genetische Zelf ingaan.
Valkuilen: schuld wordt aangeleerd en kan aan vrijwel elk gedrag of elke gedachte worden gekoppeld, afhankelijk van de cultuur. Omdat het een onderbuikgevoel is, lijkt het van een of andere heilige plek van binnen te komen, terwijl het in feite alleen aan aangeleerde overtuigingen ontspringt. Het is gebruikelijk om de behoeften van het Genetische Zelf ondergeschikt te maken aan de regels en codes van gedrag, gedicteerd door iemands cultuur. Het is ook onlogisch en slopend om zo te handelen.
Aanbevolen handelswijze van de respons op Afgunst:
1. Juiste Respons: zorg ervoor dat je gedrag overeenstemt met je geweten. Doe wat je zegt te zullen doen—“walk your talk”. Maar onderzoek overtuigingen, verander of verwijder elke overtuiging die tegen de behoeften van het Genetische Zelf ingaat. Ontwikkel positieve tegemoetkomende attituden naar elk aspect van jouw Genetische aard.
2. Licht Respons: gebruik logica en overtuiging om de externe culturele geloofssystemen te veranderen die wat voor aspect dan ook van jouw genetische aard ontkennen (elk van dergelijke componenten wordt anti-evolutionair en zullen zelfs de meest intelligente, meest passende culturele doctrines hinderen).
3. Vlucht Respons: indien de externe omgeving niet tegemoet kan komen aan jouw aard, ga dan weg naar betere ideologische of fysieke plaatsen van handelen.
Voeding voor de geest:

“Schuld is de prijs die wij graag betalen voor het doen van wat we toch wel gaan doen.”— Isabelle Holland

“Het is moeilijk tegen een vijand te vechten die een buitenpost in je hoofd heeft.”— Sally Kempton

“Zonde is alles wat de ziel verduistert.”— Andre Gide

Met duidelijkheid betreffende het gevoelssysteem, hoe het werkt en hoe het zo gemakkelijk misbruikt kan worden, kunnen we verder met het bespreken van het praktisch gebruik van dit systeem.

©2014 Nederlandse vertaling – Centrum voor Innerlijke Vrede, www.kristalzout.nl

Over Annemieke Akker

Als bioloog ben ik in 1988 buitengewoon geïnteresseerd geraakt in de werking van ons menselijk bewustzijn en verruiming daarvan, om als een zo compleet mogelijk mens te kunnen leven, in alle rust en innerlijke vrede. Als ik iets tegenkom wat (mij) helpt obstakels uit de weg te ruimen, fysiek, mentaal of emotioneel, dan deel ik dat heel graag met anderen. Ik hoop dat ook jij er iets aan hebt om verder te komen op je pad!
Dit bericht werd geplaatst in bewustzijn en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s