Het manuscript van overleven–deel 411

Het is onmogelijk om alles vertalen wat ik binnenkrijg, maar soms kan ik het niet laten. Vaak, omdat de geleverde denkbeelden zo’n hulp kunnen zijn om ons bewustzijn te richten op wat er hier gebeurt, zonder dat het in de krant komt.

Bij deze dan ook deel 411 van het manuscript van overleven, oorspronkelijk in het Engels geblogd door Aisha North:

Vandaag willen we van de gelegenheid gebruik maken om ons in het onderwerp ‘licht’ te verdiepen en we zullen dat doen in de hoop dat het een paar, tot nu toe donkere, hoeken in jullie allen zal verlichten, en ook in de hoop dat deze woorden zullen helpen om enkelen van jullie aan te moedigen, op een wijze die de rest van het mensdom zal helpen verlichten. Zie je, je bent hier met een zeer specifieke taak in gedachten en ook al is die taak voor de meesten van jullie nog aan het zicht onttrokken, hij duikt steeds sneller op. Want, zoals jullie allemaal gewaar zijn, jullie zijn hier om de glorie van het mensdom en haar omgeving te doen herleven, op de manier van het manifesteren van een gloednieuwe versie van beide, die jullie in staat zal stellen op een manier te leven, welke zal helpen jullie allemaal te ondersteunen in een voortdurende en welwillende cyclus van verlichting.

Want wanneer wij over verlichting spreken doen wij dat heel letterlijk en doen we dat ook op omslachtiger wijze, aangezien licht zo veel meer is dan de verlichting die je kunt zien met je eigen ogen. Zie je, wat je ziet is gewoon een fragment van Al dat is, en ook al is dit geen nieuws, voor elk van jullie is het nog steeds een feit dat steeds weer moet worden benadrukt. Want het mensdom is op veel manieren getraind om datgene, wat het niet kan zien te veronachtzamen, en als zodanig zijn jullie eraan gewend geraakt om op een zeer oppervlakkig niveau te bestaan, een dat letterlijk enkel de oppervlakte is van Al dat is. Maar nu zal, wat voor jullie verborgen is gehouden, nogmaals zichtbaar worden en het zal op een manier zijn die zal dienen om alle oude noties van “werkelijkheid” te verdrijven en deze te vervangen met iets wat deze oude en versleten illusie ver zal overtreffen.

Nog steeds geven deze woorden jullie niets nieuws, maar waar wij op het punt staan ons nu in te verdiepen, zal door velen van jullie worden waargenomen als nieuws, terwijl het voor anderen zal dienen om de slepende veronderstelling, welke jullie al begonnen te voelen, te doen toenemen. Want nu zal de ware rol van het licht en de werkelijk zeer diverse aard van licht meer en meer in beeld komen en dat komt omdat jullie eindelijk in staat zijn om zelf deze informatie te onderscheiden. Want nu is jullie ontvangstsysteem zo fijn afgesteld, dat het eindelijk in staat is om de in jullie richting komende subtiele en niet zo subtiele signalen te ontvangen en te interpreteren, en als zodanig zal datgene wat daar altijd al geweest is, eindelijk zichtbaar worden voor de grote massa.

Want, zoals we jullie steeds weer hebben verteld, jullie bezitten alles al wat jullie nodig hebben om alles wat verkeerd is op deze planeet, te rectificeren en nu zal deze informatie eindelijk, stukje bij beetje, opduiken om door allen te worden gezien. En hij zal dat doen met behulp van velen van jullie. Want jullie zijn hier als lichtdragers en wanneer wij ditmaal de uitdrukking ‘licht’ gebruiken, is het in de betekenis van informatie en deze informatie zal, aan het grote publiek getoond, helpen om nieuwe vlammen aan te steken die op hun beurt een zodanig grote aardverschuiving van innovatieve krachten in het mensdom zal veroorzaken dat het onstuitbare tij van verandering een geheel nieuwe wending en grootte zal aannemen.

Want nu zullen jullie plotseling het voor de hand liggende beginnen te zien en jullie zullen de eenvoud en de prachtige structuur die aan alles wat bestaat ten grondslag ligt, beginnen te zien, en jullie zullen de eenvoudige oplossingen zien die ervoor zullen zorgen dat alle oude en verkeerd geïnterpreteerde manieren van het mensdom in een oogwenk nietig en leeg worden. Want jullie zullen zien wat er aan energetische paden binnenin je ligt, gereed en in staat om hun enorme en magnifieke mechanisme te gaan ontvouwen, en wanneer ze dat doen zullen zij die inherente creatieve intelligentie ontketenen, waar jullie binnenin jezelf letterlijk mee rondlopen. Want jullie fysieke voertuig, die veel verguisde en vaak belachelijk gemaakte cilinder van vlees en bloed, is niets minder dan een enorme bibliotheek van kennis, veilig opgeborgen binnenin jullie eigen wezen, op een wijze die haar onmiddellijk toegankelijk maakt op het moment dat jullie erin slagen om door die oude barrière van ongeloof heen te breken. En het beste van alles is dat deze eenvoudige oplossing, onder jullie neus, zijn ware kleuren al begint te tonen aan het heldere verstand van sommigen van jullie.

Want onthoud dat het licht overal naar binnen sijpelt en dat al een hele tijd heeft gedaan, en het ook vrije toegang had tot veel getrainde geesten die onder jullie leven, werkend als geleerden en wetenschappers op alle niveaus. En dus zijn veel van hen al begonnen dit licht te zien en zij hebben de prikkelende sporen gevolgd die dit licht heeft beschreven, en zij zijn begonnen om stukjes en beetjes informatie uit te kiezen uit de informatie die dit licht draagt. Maar tot nu toe waren dit allemaal enkel fragmenten van het geheel en als zodanig moet er nog een volledig beeld worden gevestigd. En een van de redenen hiervoor is de oude en welbekende aanwezigheid van het ego. Want het door ego aangestuurde verstand zal altijd proberen om de kaarten tegen de borst te houden, en deze zullen trachten te winnen door over anderen heen te stappen en deze zullen trachten informatie te verbergen om voordeel voor zichzelf te winnen. Met andere woorden, veel onderzoek is gedaan om de auteur te verheerlijken, maar nu is die oude notie van een door ego aangedreven samenleving aan het wegsterven en komt een nieuwe manier van bestaan naar voren. En in dit nieuwe bestaan zullen samenwerking en coöperatie voor het algemeen goed de drijvende kracht achter alles zijn en alleen dit zal verzekeren dat veel voorheen gesloten deuren wijd zullen worden opengegooid. En zo zullen mensen die gewoonlijk geïsoleerd binnenin hun eigen veld zaten, de krachtige invloed van samenwerking over alle grenzen van afdelingen heen, begrijpen, zowel de intellectuele als die oude grenzen die elk idee of concept tot iemands “eigendom” bestempelen.

Want er zal nu een machtige kracht worden ontketend en zij zal worden ontketend op een manier die geen middel onbeproefd zal laten in de zoektocht naar vrijheid voor allen. En dit concept van vrijheid omvat allen, want deze vorm van vrijheid is in feite niets minder dan een manier van leven, niet belemmerd door enige beperking als het gaat om toegang tot kennis en energie. Met andere woorden, een samenleving, gevoed door een nooit-eindigende voorraad aan energie, die haar in staat zal stellen om een eindeloze cyclus van energetische transformatie te doorlopen, zonder enige schade aan te richten voor ook maar een van de betrokken partijen. Met andere woorden, jullie zullen je eens te meer realiseren dat jullie in staat zijn om een volledig duurzaam leven te leven, een dat zal worden afgestemd op het verwerven van meer kennis, waarvan op hun beurt weer alle mensen om jullie heen zullen profiteren. Want jullie zullen eindelijk begrijpen om te leven als een verbonden organisme, waar ieder individueel lid met alle anderen samenwerkt, op dezelfde samenhangende manier als alle cellen in dat wonderbaarlijke lichaam van jullie dat al doen.

Want alles is er al, er hoeft niets nieuws te worden uitgevonden, want alle beschreven systemen zijn al op hun plek, zowel op micro- als op macroniveau, en nu zullen jullie weer volledig aangesloten leden van deze grote en hyper-georganiseerde structuur worden, welke Alle schepping omvat. Of, om specifieker te zijn, jullie zullen eens temeer BEWUSTE leden van deze enorme structuur worden en als zodanig zullen jullie alle voordelen beginnen te oogsten van deze tot nu toe onontdekte schat, die alles doordringt wat jullie zien en werkelijk alle onzichtbare dingen. En wat in zijn essentie is, is het licht waar wij naar refereren, niet dat zichtbare licht dat je aan de buitenkant kunt zien, maar het licht dat in alle gedaanten en vormen komt en van alles een intrinsiek deel uitmaakt. Want licht is veel meer dan een deeltje of een golf, het komt in alle gedaanten en vormen, van een vloeistof tot een vaste stof, een gasvormige substantie of als plasma. We weten dat dit geen nieuws is voor velen van jullie, maar we weten ook dat deze woorden enkele oogkleppen af zullen beginnen te doen van zoveel anderen en dit zal op zijn beurt sommige zeer interessante processen in gang zetten in velen van jullie, en zal dat doen op in misschien wel enkele onverwachte plekken.

Want nogmaals, elk van jullie kwam binnen met een zeer specifieke taak om te vervullen en voor velen van jullie zal deze taak zichzelf laten zien als het zijn van een distributeur van informatie, en niet alleen dat, maar informatie op een niveau waarvan je in het begin geen idee had dat je je er zelfs maar mee bezig kon houden. Want velen van jullie zullen helpen om geavanceerde technologische en wetenschappelijke informatie te verspreiden die zal worden geleverd aan enkele reeds zeer getrainde en werkelijk hooglijk vruchtbare breinen, reeds op hun plaats in de wetenschappelijke gemeenschappen over jullie hele wereldbol, en zo zal jullie rol een kruising zijn van die van tussenpersoon en katalysator. Want jullie zullen helpen licht te laten schijnen op onderwerpen die ver van jullie normale manier van leven kunnen lijken te zijn, en jullie zullen dat op een manier doen, die verzekert dat het aan de perfecte ontvanger zal worden afgeleverd. En wanneer wij perfecte ontvanger zeggen, bedoelen wij iemand die kan verzekeren, dat deze informatie van onschatbare waarde wordt gebruikt op de meest efficiënte en werkelijk meest profijtelijke manier, en natuurlijk, op manieren die ten goede komen aan iedereen, niet slechts aan enkele geselecteerden. Want de dagen van het vasthouden van informatie op een teruggetrokken manier, die enkele gekozenen zal helpen zich te verrijken, zijn lang voorbij, want de informatie waar wij op zinspelen, zal niet op die manier achtergehouden kunnen worden. Want om ook maar in staat te zijn om deze licht-dragende informatie te ontvangen zul je op de juiste frequentie moeten trillen, en alles en iedereen die nog steeds onder de invloed is van de oude dichtheid van het op ego-gebaseerde systeem, zal eenvoudig niet in staat zijn om ook maar iets van deze hoog-frequentie informatie te ontvangen.

Onthoud dat het gehele mensdom is uitgerust met deze zelfde inherente systemen die hen in staat stellen in te loggen bij dit enorme rooster van energetische filamenten die Alle schepping doorkruisen, maar alleen indien een individu bereid is zijn of haar eigen vibratie te verhogen door zich vrijwillig open te stellen voor deze hoge energieën om hun eigen dichtheid van het oude op het nieuwe af te (her)stellen, dezelfde toon als het licht dragend. Dus dit kan op geen enkele manier verkeerd worden aangepakt, omdat deze hoge voltage informatie, deze snippers van goudklompjes van informatie geen waarde hebben, tenzij zij worden aangesloten op de perfecte ontvanger, de persoon of de personen die op precies de juiste frequentie trillen.

Want licht is gelijk aan informatie is gelijk aan frequentie en nu zijn jullie allemaal begonnen je af te stemmen op deze—voor jullie—gloednieuwe bandbreedte, een die een enorme hoeveelheid potentie draagt in de vorm van energie en informatie en een die zal doorgaan dit vrijelijk—en eeuwig—aan elk van jullie uit te serveren. Dus zodra je erin slaagt om je volledig te verbinden met deze lichtkanalen, waarmee je al toegerust bent, zal een stroom van majestueuze proporties niet alleen door jou gaan lopen, maar door deze hele planeet. Want je kunt niet hierop aangesloten blijven en jezelf nog steeds als separaat wezen beschouwen, want zodra deze energieën werkelijk binnenin je gaan stromen, zullen ze ook alle ideeën van separatie wegwassen en zal het oude adagium van EEN-wording voor jullie allemaal kristalhelder worden. En ja, wij kiezen onze woorden hier zorgvuldig, want het concept van “levende kristallen” is een van de eerste dat uit dit alles zal oprijzen, en wij weten dat dit werkelijk een concept is dat al in een behoorlijk aantal van jullie is opgedoken.

Nogmaals, we spreken misschien een beetje in raadsels, en zoals gewoonlijk, onthouden we ons van het vooraf geven van details, maar nogmaals, daar is een goede reden voor. En de reden is eenvoudig deze: jullie staan op het punt om dit allemaal zelf te ontdekken, want nu zijn jullie geherprogrammeerd om alle geheimen te gaan onthullen, die onder jullie neus hebben gelegen, op jullie wachtend. En zoals we jullie steeds weer hebben verteld, zal dit niet VOOR jullie worden gedaan, maar DOOR jullie, en dit dus ook. Maar dit zal waarlijk een werk van liefde zijn en het zal een magnifiek voorbeeld zijn van het leren samenwerken met je medemensen en je onderling verbinden op een geheel nieuwe wijze, waar jullie elk vitale stukken aan zullen dragen voor zoveel puzzels. Want dit is niet een soort werk dat je in eenzaamheid op je kunt nemen, dit is een collectieve inspanning voor alle intenties en doeleinden, zoals wij steeds weer hebben gesteld, en nu zal dat steeds kristalhelderder voor jullie allemaal worden. Laat ons het daarbij laten, want wij weten dat er op knoppen is gedrukt en dat er de komende dagen en weken informatie voor zovelen van jullie zal verschijnen en we kijken er werkelijk naar uit om de wonderbaarlijke resultaten te zien die al dit collectieve herschikken zal uitlokken.

©2014 Centrum voor Innerlijke Vrede  http://www.kristalzout.nl

Over Annemieke Akker

Als bioloog ben ik in 1988 buitengewoon geïnteresseerd geraakt in de werking van ons menselijk bewustzijn en verruiming daarvan, om als een zo compleet mogelijk mens te kunnen leven, in alle rust en innerlijke vrede. Als ik iets tegenkom wat (mij) helpt obstakels uit de weg te ruimen, fysiek, mentaal of emotioneel, dan deel ik dat heel graag met anderen. Ik hoop dat ook jij er iets aan hebt om verder te komen op je pad!
Dit bericht werd geplaatst in bewustzijn en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s