Ziel-communicatie deel I – KRYON

Hier wordt uitgelegd wat ik in het Centrum voor Innerlijke Vrede al sinds jaar en dag aan mensen leer. Wat geweldig dat dat nu zo op papier staat! Je kunt er meteen mee aan de slag.

Annemiek

LIVE KRYON KANALISERING
“Ziel-communicatie deel I “

Deze live kanalisering werd gegeven in San Antonio, Texas
22 februari, 2014

Om de lezer te helpen is deze live kanalisering herzien [door Lee en Kryon] om te voorzien in een nog duidelijker begrip. Soms is er zelfs informatie toegevoegd. Wat vaak live gebeurt bevat een impliciete energie die een soort communicatie in zich draagt, die de gedrukte pagina niet heeft. Geniet dus van deze verbeterde boodschap, gegeven in San Antonio op 22 februari, 2014

Gegroet, lieve mensen, ik ben Kryon van Magnetische Dienst. Mijn partner doet een stap opzij. Wat jullie nu zien en horen wordt kanaliseren genoemd en is voor velen mysterieus. Voor ons is het prachtig en het is een methode, waarbij de multidimensionale bron van de schepping, die velen van jullie God noemen, de kans heeft om met dat wat jullie humaniteit hebben genoemd, te communiceren. Wij noemen dit proces ziel-communicatie. Dit is een ander proces, lieve mensen, dan Menselijke communicatie, dus we willen graag met een serie kanaliseringen beginnen, die de uitleg van dit proces zal bevatten.

We hebben het vele malen gezegd: Wij weten wie jullie zijn in deze ruimte en “deze ruimte” omvat diegenen die lezen en luisteren. Lieve mensen, ik wil vanavond lesgeven, maar niet zonder eerst de familie die hier is, te erkennen. Ik wil jullie aangaande jullie onderwijzen. Alles wat ik vanuit deze stoel ga onderwijzen is zonder voorafgaande kennis van mijn partner. Hij weet niet wat er komt. Hij heeft vele jaren niet weten wat er komt geoefend. Hij heeft geoefend toe te laten zonder filters en ik zal die zin uiteindelijk uitleggen.

Ik open deze doorgang, die jullie kanalisering noemen, om het mogelijk te maken een derde taal binnen te laten stromen, die velen van jullie op een multidimensionale wijze kunnen voelen. Deze taal heeft geen woorden en is niet lineair. En toch zullen sommigen van jullie haar ontvangen. Deze specifieke boodschap van vandaag wordt uitgegeven en sommigen van jullie luisteren ernaar en lezen haar. Deze derde taal is ook voor jullie geopend, want ik ken het potentieel van diegenen die luisteren en lezen. Hoe vreemd het ook voor jullie moge klinken, dit maakt deel uit van de multidimensionale informatie die God heeft, zijnde bij de centrale bron. Het potentieel van jullie ontwaken en het feit dat jullie naar deze boodschap kijken, is er altijd geweest. Wij zien potentieel als werkelijkheid, zelfs voordat het gebeurt, want potentieel drijft een ander soort werkelijkheid aan. Vraag er een quantum-natuurkundige naar.

De complexiteit van menselijk bewustzijn

We gaan van start met enkele basisbegrippen. Menselijk bewustzijn is complex. Er komt een dag dat jullie wetenschap Menselijk bewustzijn zal beschouwen als een tak van de natuurkunde. Dit komt omdat het de patronen van de gekende, lineaire natuurkunde niet volgt en ook niet de patronen van quantum-natuurkunde. Bewustzijn is een gesynchroniseerde energie die structuur heeft. Het heeft quantum-patroonvorming (zoals jullie uiteindelijk zullen ontdekken), maar het heeft geen reeks logische regels. In plaats daarvan is het vooringenomen door de Akash van de individuele Mens. Het is gecompliceerd en het is de enige gesynchroniseerde en coherente energie, die haar eigen agenda heeft, haar eigen persoonlijkheid en het vermogen om te communiceren. Aldus is het de studie van “levende natuurkunde”. Omdat Menselijk bewustzijn attributen van de ziel met zich meedraagt, kunnen we het nu met “ziel bewustzijn” vervangen, als zijnde hetzelfde, want zij zijn een en dezelfde.

De typen ziel communicatieCommunicaties naar en vanuit deze “levende natuurkunde” trachten te beschrijven, gaat voorbij aan de beperkingen van elke begrepen wetenschap. Het daagt je uit om anders over alles te denken. Er zijn in essentie twee manieren van denken over ziel communicatie: (1) communicatie vanuit multidimensionale bronnen naar jou, en (2) vanuit de multidimensionale delen van jou naar hen. We erkennen meteen dat jullie het vermogen van multidimensionale communicatie hebben, maar je hoeft je dat niet te realiseren.

Er is een krachtig verschil tussen lineaire en non-lineaire communicatie. Wanneer ik dit in het verleden zei, begreep niet iedereen het. Dus ga ik het zo goed als ik kan uitleggen, op een manier zoals ik niet eerder heb gedaan. Ik wil dat jullie een ogenblik overwegen dat jullie een hele oude typemachine hebben. Dit is het soort oudere machine waar papier in wordt gedraaid en een typelint dat het jou mogelijk maakt om de karakters te zien, terwijl je de pagina typt. Als je op de toetsen slaat maakt de machine een zichtbare afdruk op het papier middels het lint.

Laten we zeggen dat je in dit voorbeeld verder typt en dat je, terwijl je typt, de karakters op de pagina op een rij ziet, de ene na de andere. Algauw heb je letters die woorden vormen, dan zinnen en dan paragrafen, welke groepen van soortgelijke gedachten vormen. Dit is lineaire communicatie en dit is normaal voor jullie. In feite is dit hoe deze boodschap naar jullie wordt geschreven en hoe jullie deze lezen—op een hele lineaire manier—woorden op een pagina op een rij.

Welnu, of jullie nu lezen of luisteren, jullie ontvangen het ene woord na het andere in de structuur van de taal van mijn partner [Engels]. Daarom is het lineair—het ene woord na het andere, als de getypte woorden op deze pagina. Dat is lineaire communicatie. Dat is Menselijke communicatie en het is hoe jullie brein werkt.

Non-lineaire communicatie zou als volgt zijn: Let nu op, want dit wordt dat wat mijn partner een stuk om je voor te stellen noemt. Doe alsof de typemachine vast is gelopen op een manier dat je de hele dag kunt typen, maar dat het de wagen nooit naar links brengt terwijl je typt. Ongeacht hoeveel karakters je ook typt, je krijgt slechts een onleesbaar, enkelvoudig beeld—eigenlijk een grote vlek. Ieder karakter drukt zichzelf af op het voorgaande. Wat zou je nu op de pagina zien, lieve, aan het einde van een lange brief aan een vriend? Het zou een enkele karaktervlek zijn! Alle karakters zouden opgestapeld zijn, over elkaar geïnkt, en je zou geen idee van de communicatie hebben. Je zou ernaar kijken en je zou er spijt van hebben dat de typemachine het niet deed en jij het niet had gemerkt.

Welnu, beschouw nu een ogenblik dat er iemand langskomt die volledig non-lineaire communicatievaardigheden heeft. Zij zouden naar de vlek kijken en de hele boodschap duidelijk zien! Zij zijn conceptueel en nonlinear. Zij zouden de gedachte zien die in de boodschap ging en zij zouden in staat zijn om binnenin de vlek te zien. De karakters en zinnen zijn er nog steeds, lieve mensen. Weet je nog? Je hebt ze allemaal getypt. Maar zij zijn er niet in lineaire vorm, zij zijn in plaats daarvan allemaal bij elkaar als een groep [de enkelvoudige vlek]. Een non-lineaire communicator zal de vlek zien en de volledige boodschap waarnemen.

Welnu, er is hier een eigenschap die moeilijk aan jullie te beschrijven is. Het valt buiten de logica waaraan jullie gewend zijn, dus laat mij proberen het uit te leggen. Mijn partner, ga langzaam, zodat dit zal worden begrepen [tegen Lee sprekend]. Wanneer de conceptuele, non-lineaire persoon naar de vlek kijkt, kijken zij naar iets dat al bestaat. Er was een boodschap getypt. Dus ze verzinnen of raden niets. In plaats daarvan lezen ze gewoon iets dat al op een non-lineaire wijze bestond. De boodschap is geschreven en alle karakters zijn er—vreemd aangeboden in één vlek—maar zij is in jullie echte tijd gegeven.

Er is een eigenschap van een non-lineair verstand, die jullie autisme noemen, dat jullie moeten bestuderen. Er zijn veel autistische Mensen die jullie de dag van de week binnen elke maand van elk jaar kunnen vertellen. Als je die persoon zou vragen: “Wat is de dag van de week voor de 15e van de maand Mei in 2035?” zouden velen de dag onmiddellijk weten. De meeste mensen zouden naar adem snakken bij wat hen een rekenende inspanning zou lijken. Maar de waarheid is dat berekening er niets mee te maken heeft. Zie je, het is geen formule en het is geen rekenen. Het antwoord bestaat al, dus is het bekend. Je kunt naar bijna iedere PC gaan die kalender-vriendelijk is en die informatie vinden, omdat deze al bestaat. Het is een concept dat al is ontwikkeld, geproduceerd en opgeslagen.

Het non-lineaire verstand werkt op deze wijze. Velen met het autistische verstand, zijn in staat om deze informatie vrijwel onmiddellijk te interpreteren, omdat zij het concept zien. Zij berekenen niets. Nu weet je het verschil tussen lineair en non-lineair. Het autistische verstand is de voorloper van dingen die komen, en een anomalie van toekomstige Menselijke ontwikkeling. Dit zijn de hooggeleerden van het heden en veel van hun moeilijkheden stammen af van hun onvermogen in een lineaire wereld te werken.

Hoe werkt het—non-lineaire naar lineaire communicatieEr is veel informatie die vanuit allerlei bronnen tot jullie wil komen, dus zal ik met de opsomming beginnen. Laten we beginnen met kanaliseren. Kanaliseren is wat jullie nu horen en mijn partner heeft het 23 jaar beoefend. Toen hij ermee begon was het erg [zijn uitdrukking gebruikend] maar nu is het fijn. Maar jullie moeten weten dat wij niet op een lineaire manier met hem spreken. Jullie horen het van hem op een lineaire manier, maar dat is niet hoe wij het geven. Zie je, hij is een meestertolk van non-lineaire concepten, komend middels zijn pijnappelklier.

Op dit moment geef ik hem deze volledige boodschap ineens—onze vlek— en hij vertaalt haar voor jullie, zodat het klinkt als een stroom van lineaire woorden. Maar het is een enkele gedachten-groep en ik geef hem deze steeds weer. Zie je, we hebben samen geoefend en we hebben ons allebei moeten aanpassen.Toen we voor het eerst begonnen gaf ik hem het concept, de volledige kanalisering, in één vlek. [Lee maakt het geluid van een enkele lettergreep.] Zo! Toen moest hij alles onthouden en jullie de kanalisering geven. Hij was niet zo goed in onthouden dus toen probeerden we iets. Als wij hem dezelfde vlek steeds weer bleven geven, kon hij het op een lineaire wijze vertalen. Tussen twee haakjes, ik heb jullie net het geheim gegeven van het meester worden van intuïtief denken. Vraag Geest om de intuïtieve boodschap steeds weer te herhalen. Dat moet je verzoek aan Geest zijn wanneer je niet begrijpt wat de boodschap was—herhaal het! Krijg die intuïtieve gedachte herhaald, zodat je haar kunt vatten en haar schoonheid en helderheid kunt zien. Dit kan vanzelfsprekend lijken, maar onthoud dat vrije wil ons ervan weerhoudt ook maar iets voor jullie te doen, tenzij jullie erom gevraagd hebben. Geest herhaalt niets van nature. Herhaling is een volledig lineair concept waar je om moet vragen.

Wij willen je tussen het lineaire en het non-lineaire ontmoeten, lieve. Besef je dat Geest om deze reden vanaf het begin tot de mensheid heeft gesproken in kwatrijnen en metaforen? Dat is het enige wat we hebben—metaforen om jullie te helpen de boodschap te zien, omdat wij te maken hebben met gedachten-groepen en vlekken. Echter, de interpretaties van deze metaforen worden vaak puzzels. Mensen lezen soms de schrift en vragen: “Waarom kun je niet normaal praten, Geest?” Het antwoord is dat wij niet zoals jullie lineair zijn, en dat wij “normaal praten” voor ons. Ook deze kanalisering wordt op deze manier gegeven. Zolang als nodig is om het uit te spreken, wordt dit alles tegelijkertijd aan mijn partner gegeven, een non-lineaire vlek, steeds weer. Hij vertaalt het dan voor jullie op een lineaire wijze. Hebben jullie hem bij het begin van een kanalisering ooit horen zeggen hoeveel delen er zouden zijn? Hij doet dat vaak. De enige manier waarop hij dat kon, is dat hij de volledige boodschap al kende, zelfs wanneer hij ermee begint. Zie je? Hij leest de vlek.

Wat is kanaliseren?En zo beginnen we de les: wat is dit kanaliseren? Kanaliseren is de pijnappelklier van de Mens die zich opent en communicaties geeft vanuit wat jullie De Bron noemen. Natuurlijk moet dit ook de Menselijke cultuur en ervaringen gebruiken, terwijl hij/zij hen interpreteert en ze dan uitspreekt of aan jullie schrijft. Elke entiteit, energie of ware communicatie middels de pijnappelklier komt van De Bron. Het kan vele namen of persoonlijkheden voor jullie hebben, maar het komt allemaal van De Bron. De verschillen tussen degenen die kanaliseren, is om deze reden hoe zij interpreteren en hoe vrij de pijnappelklier is van Menselijke filters [hierover meer in een andere kanalisering].

Kanaliseren is een vorm van communicatie die open is voor de mensheid en je hoeft het geen kanaliseren te noemen. In plaats daarvan kun je het wat je maar wilt noemen, maar je moet weten dat elk Mens open is om het te leren als hij of zij dat wil. Middels vrije keuze, velen hebben gewoon geen interesse, maar wat denk je ervan om het alleen voor jezelf te doen? Het hoeft niet met een engelen-energie te zijn of een of andere entiteit. Het kan met je eigen Hogere-Zelf zijn. Velen noemen het automatisch schrift.

Deze communicatie treedt op middels een multidimensionale doorgang die zich opent middels de pijnappelklier. Deze informatie komt niet middels het brein, zoals wij eerder hebben gezegd. Dit is ziel communicatie en het is multidimensionaal. Het heeft niets te maken met synapsen—niets. Intuïtie is ziel communicatie en het is geen functie van het brein en dat is waarom het moeilijk is “vast te pinnen”, want jullie zijn gewend aan synaptisch lineair denken. Het is hoe jullie “bedraad” zijn.

Laat ons weer over de moeilijkheid hiervan spreken. Alles wat ik van nu af aan ga noemen in deze sectie gaat over anderen die naar jullie communiceren op deze non-lineaire wijze. Dit soort communicatie van anderen moet op enige wijze worden geïnterpreteerd om het lineair te maken. Er zitten vele eigenschappen aan dit soort communicatie dus ik geef mijn partner een lijst en hij kan kiezen waar hij over wil praten binnen de tijd die hij heeft.

Persoonlijk. Laten we over persoonlijke communicaties spreken. Hoe kun je horen wat Geest of enige andere multidimensionale bron voor je heeft als het niet tot je komt op lineaire wijze? Dit is moeilijk! Mijn partner heeft vandaag enkele antwoorden gegeven, en het belangrijkste antwoord is middels het oefenen om intuïtief denken te herkennen en te begrijpen wat er van je brein komt en wat niet. Het is moeilijk in het begin. Mensen willen het analyseren of interpreteren met intellect.

Lieve, laat de synaps van je brein niet in de weg staan van God. Moet ik het nog een keer zeggen? Je moet met intuïtie leren om lineaire logica opzij te schuiven en de schoonheid van non-lineaire ideeën op het podium van je bewustzijn laten spelen. Dit hoeft niet bij je overleving aan te sluiten of te passen bij wat je vrienden denken over waar je mee bezig bent, maar het zal je leven verbeteren. Het is moeilijk je manier van denken te veranderen.

Dus wat moest mijn partner als ingenieur leren om te kunnen kanaliseren? Hij wilde absoluut alles analyseren! Het kostte hem jaren om het verschil te onderscheiden tussen pijnappelklier en het brein, en om vervolgens uit de weg te gaan van non-lineair intuïtief denken. Eerst vroeg hij zich altijd af of hij het “verzon”! Kwam het uit zijn brein of was het groter dan dat? Intuïtie is ook verantwoordelijk voor wat jullie creatief denken noemen—schilderen, muziek, poëzie, en meer. Dus is het geen wonder dat hij deze vraag stelde! Het is een geldig onderzoek. Dus voor jou persoonlijk, lieve, is dit wat je moet doen. Oefen om het verschil te leren kennen.

Welnu, er zijn veel meer andere bronnen dan kanaliseren, wat jullie boodschappen van God noemen, die op deze non-lineaire wijze boodschappen voor jullie hebben [een non-lineaire communicatie, tot jullie komend vanuit intuïtie en niet vanuit een synaps]. Het volgende kan jullie verrassen.

Dieren. Jullie houden van hen, nietwaar? Wat weten jullie over dieren, in het bijzonder van die waar jullie voor zorgen en waar jullie van houden, die welke jullie huisdieren noemen? Zij hebben persoonlijkheden, nietwaar? Zij kunnen tegen jullie praten! Hoe klinkt het wanneer zij communiceren, lieve? Hoe klinken hun stemmen? “Wel Kryon, je weet al dat ze niet echt een stem hebben.” O, is het heus? Hoe “spreken” ze dan met jullie? Nu wordt het leuk, nietwaar? Zij communiceren middels concepten. Hun conceptuele gedachten-groepen zijn beschikbaar voor jullie om op te pikken. Dus raad eens waar je deze gedachten oppikt? Dat gebeurt middels je pijnappelklier, die de tolk is van multidimensionale dingen in je lichaam. Het is niet je brein dat hun dieren-uitzending oppikt, lieve mensen.

Welnu, sommigen van jullie zijn goed in dit soort communicatie. Er zijn er die hier nu naar luisteren en die dierenfluisteraar worden genoemd. Zij weten precies waar ik het over heb. Waarom noemen ze het fluisteren? Ik geef jullie mijn interpretatie. Het komt omdat de communicaties niet lineair zijn en zij tegen je fluisteren middels de pijnappelklier en niet middels brein-synapsen. Het komt in gedachten-groepen, heel zacht en alles tegelijk, zoals de vlek. Wanneer je het oppikt weet je dat de hond of kat of het paard of de hamster of het konijn probeert te communiceren. Je kent hun verzoek, misschien de nood die ze hebben, misschien de viering of de liefde die ze hebben.

Welnu, dit soort communicatie met dieren is gemakkelijk voor jullie, omdat jullie dit allemaal hebben gevoeld. Ik geloof dat jullie weten waar ik het over heb. Dus pas deze les toe, want wat ik jullie vandaag leer is niet anders en gebruikt hetzelfde proces dat jullie gaan gebruiken in het echte leven en in meditatie wanneer je naar God luistert.

“Kryon, is het waar dat met dieren communiceren ziel communicatie is?” Ja, het gaat van hen naar jullie en als je goed bent in het vertalen van hun gedachten, waarom twijfel je dan aan jezelf over de volgende stap? Oefen deze communicatie met je eigen Hogere-Zelf. Jouw Hogere-Zelf is dat deel van jouw zelf dat hoger trilt dan je cellulaire dimensionaliteit en maakt deel uit van jouw “ziel groep”. Deze “ziel groep” maakt deel uit van de negen attributen van de Mens en is jouw kern. Het is het deel dat jou informatie geeft vanuit de andere kant van de sluier, vanuit datgene wat jullie God noemen.

Handelingen zijn communicatie. Mijn partner spreekt over het Kristallen Raster en hoe dat Menselijk handelen onthoudt, zoals wat er op een slagveld gebeurde in het verleden. Dus de energie van de strijd is er nog steeds en zij wordt overgedragen aan jullie en velen kunnen haar voelen. Wat denken jullie over het mechanisme hiervan? Deze communicatie van wat er in het verleden gebeurde, omvat concepten van dood, drama en angst. De energie wordt direct door het Kristallen Raster overgedragen naar je pijnappelklier en zij komt tot je via concepten van emotie, niet door lineaire communicatie. Velen kunnen het voelen en velen kunnen dat niet. Diegenen die gewend zijn aan het voelen van energie, zijn degenen die het begrijpen en dit als eersten voelen.

Sommigen van jullie zijn hier goed in en jullie zijn trots op het feit dat jullie energie kunnen voelen, waar je ook maar heen gaat. Jullie kunnen de energie van de groep voelen; jullie kunnen de energie van het land voelen en datgene wat het Kristallen Raster is, en jullie kunnen de energie van situaties voelen. Maar wat voelen jullie? Het is ziel communicatie op zijn best!

Het is het raster dat tot jullie intuïtieve zelf spreekt. Het komt niet van het brein en het is niet intellectueel. Dit is natuurkunde. Je pikt het op middels de pijnappelklier, vertaalt het en ontvangt de informatie in een non-lineaire vorm. In geval van het slagveld is er iets gebeurd op de grond waarop je staat en de energie kan je op je knieën brengen. Dat is communicatie! Echter, hoe komt het dat de communicatie die persoonlijk is, het moeilijkst te interpreteren is? Dat komt omdat de communicatie van jou met jou is. Dit is waar de les vandaag over gaat—werken om dit concept te openen.

Universele communicatie: Wanneer je in het bos wandelt en de bomen tot je spreken, waar gaat dat over? Gaia spreekt tegen je! Hoe klinkt die stem? Kom ik bij je binnen? Begrijp je wat ik zeg?

Jullie zijn in staat om deze dingen op je eigen manier te horen, maar geen van deze zijn synaptisch. Zijn de bomen in moeilijkheden? Huilen ze? Misschien vieren ze iets? Al deze informatie is beschikbaar voor diegenen die het kunnen horen.“Kryon, is het waar dat er in het bos datgene wat je deva’s zou noemen, zijn?” Hier is mijn antwoord. Maak je een grapje? Natuurlijk! Ja! Je vraagt wat zij zijn. Zij zijn multidimensionale aspecten van Gaia. Ik ben dol op hoe Mensen omgaan met multidimensionale energieën. Ze “3D-en” ze. Als Mensen een multidimensionale energie niet kunnen begrijpen, maken ze er entiteiten van, kleden ze [trekken ze kleren aan in hun verstand], geven hen een naam en zetten ze in Menselijke films. Zij zijn prachtig! Je weet dat ze dat zijn en ze zijn overal. Ga het bos in en ze zullen met je praten. Ga op het gras zitten en laat hen met je communiceren. Zij maken deel uit van de energie soep die Gaia is, Moeder Natuur, de persoonlijkheid die de liefde van God is in de natuur

Lieve, je zult geen slechte dingen ontvangen van een deva. Je zult geen slechte informatie krijgen van het omhelzen van een boom. Dat weet je, nietwaar? Wat zegt dit jou over hoe Gaia zich voelt over jou? Dit zijn slechts een paar dingen betreffende het onderwerp van communicatie van anderen tot jullie.

De andere kant op—lineaire naar non-lineaire communicaties

Een mens heeft een lineair verstand en lineaire communicatie. Hierdoor hebben jullie niet de noodzakelijke gereedschappen voor multidimensionale communicatie. Welnu, indien jullie wensen kunnen jullie deze ontwikkelen en velen van jullie hebben dat gedaan. Maar over het algemeen hebben jullie, als Mens, enkel lineaire communicatie. Dus hoe zit het met jou en Geest?

Lieve mensen, hier komt de waarheid: wij hebben er totaal geen moeite mee jullie te begrijpen! Dit komt omdat wij de meester-tolken zijn. Wij weten precies wat jullie zeggen en het maakt niet uit of jullie het denken of zeggen. Wij weten wat jullie communiceren omdat wij de hele tijd bij jullie zijn. Jullie Hogere-Zelf, dat boven het stoffelijk zelf trilt, kent de psyche van jullie verstand. Wanneer je gaat zitten om te mediteren weten wij wat je gaat doen, omdat het potentieel er is. Je denkt er al aan voordat je het doet en dat is wat wij zien. Laat me jullie een paar hints geven voor deze communicatie met ons. Houd ermee op ons lijsten te geven van wat jullie willen! We weten al wat jullie willen. Ga in plaats daarvan zitten en zeg tegen ons: “Geliefde Geest, zeg me wat je wilt dat ik weet.”

Lieve mensen, we doen al mee met alles in je leven. Moet ik dat weer zeggen? Wij doen al mee met alles in je leven! Kom naar ons toe en laat ons tot je spreken. Laat ons gewoon praten en probeer de gedachten-groepen, die het eerst komen, te interpreteren zonder iets te analyseren. Raak hieraan gewend. Maar wat betreft jullie die tegen ons praten, het maakt niet uit hoe je het doet.

Welnu, er zullen er zijn die zeggen: “Wel Kryon, er zijn foute manieren geweest van met God te communiceren.” Nee, die zijn er niet geweest! “Wel, wat denk je over religieuze groepen die in een bepaalde richting moeten kijken of een gebedskleed hebben of ze moeten iets speciaals aan hebben om correct te aanbidden?” Lieve mensen, laat hen doen wat hun tradities hen vertellen in hun eigen cultuur, want het eert God! Is er iets beters om hen voor te bereiden met ons te praten? Dezelfde liefde die in jullie eigen communicatie gaat, gaat in de hunne. Culturele verschillen tussen Mensen zijn van geen belang aan de andere kant van de sluier, want wij zien een Mens als een stoffelijke vertegenwoordiger van een stuk van God. Alle Mensen! Het maakt niet uit wat je draagt of waar je op zit. Is dat duidelijk? Er is geen verkeerde manier om tegen de creatieve bron te spreken.

“Wel Kryon, misschien is dat zo, maar ik heb een paar keer meegemaakt dat ik tegen God stond te schreeuwen. Hoe zit het daarmee? Is dat niet de verkeerde manier?” Lieve, wij hebben je gehoord maar we hebben de schreeuw niet gehoord. De schreeuw was lineair. Dit is moeilijk uit te leggen. Wat wij hoorden was liefhebbende frustratie. Liefhebbende frustratie. Wij hebben de woede niet gezien. Je was niet boos; je was gefrustreerd en dat is de periode waarin we het liefst om je heen willen zijn. Hoe meer je tegen God schreeuwt hoe meer engelen er om je heen zijn die je hand vast willen houden! Wil je de volgende keer dat je besluit tegen God te schreeuwen, ook je hart openen en ons jou een poosje in onze armen laten nemen. Is dat goed? Op de momenten van de grootste frustratie, waar je helemaal geen antwoorden hebt en je nergens achter kunt komen, kun je je dan gewoon vast laten houden? Is dat in orde? Daarvoor zijn wij hier. Oude ziel, je moet echt gewend raken aan deze communicatie. Het is zo beschikbaar!

Handelingen zijn een echte taal. Hoe je je gedraagt praat tegen het Kristallen Raster en praat tegen het Gaia raster. Wat je denkt praat tegen het magnetische raster, dat wij de zetel van Menselijk bewustzijn hebben genoemd. Zonder iets te zeggen, zijn je handelingen een andere manier van communiceren naar alles en iedereen om je heen. Wat je met je mond op een lineaire manier zegt, wordt gehoord door je stoffelijke lichaam. Hoeveel zelf-hulp goeroes hebben jou moeten vertellen dat je naar jezelf brengt wat je hardop zegt? Hoe komt het dat hypochonders de ziektes krijgen waar ze het bangst voor zijn en waar zij over praten? Dat komt omdat het lichaam hen hoort en hen geeft waar ze om vragen.

Het lichaam luistert, de rasters luisteren en ook de Mensen om je heen luisteren. Wentel je rond in drama? Hier komen we nogmaals met deze vraag. Denk je dat dit aantrekkelijk is voor andere Mensen? Heb je daar ooit over nagedacht? Wat wil je iemand aangaande jouw geloof systeem laten zien, jouw “God vanbinnen”? Wil je hen laten zien hoe onevenwichtig je bent en dat zij ook zo moeten zijn? Denk erover na. Hoe presenteer jij je meesterschap aan de mensheid? Oude ziel, wat is het dat je door alle eeuwen heen hebt geleerd, en wat je vandaag meebrengt naar het feest? Zijn het spinsels of is het liefde? “Wel Kryon, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoe stop je met spinsels? Hoe stop ik met reageren op een oneerlijke wereld?” Dat heb ik je net verteld. Als je je hart opent en heilige communicatie toelaat, gaat dat een vredige steun voor en met jou in gang zetten. Dit wordt ontwaken aan de geest genoemd. Het is uit de oude gewoonten, de oude angsten, komen en dat deel van je oude ziel beginnen op te eisen dat God in jou is, beschikbaar voor jou en voor de mensheid en voor diegenen om je heen.

Multidimensionale communicatie. Diegenen van jullie die goed zijn in het spreken met de dieren, hebben gedachten-groep communicatie ontwikkeld. Je doet al mee met de beste soort ziel communicatie die er is en je begint buiten de doos te denken. Je kijkt in de ogen van de dieren en je geeft hen beelden, nietwaar? Zij begrijpen het, nietwaar? Het zou jou moeten aantonen dat dit werkt! Mensen kunnen multidimensionale attributen en karakteristieken ontwikkelen die volledig door bewustzijn aangedreven worden, middels de pijnappelklier naar waar zij ook maar willen, gestuurd worden.

Er zijn ook helpers om je heen en we hebben jullie dit verteld. Moet ik ze weer opsommen? Er zijn overal om jullie heen welwillende entiteiten en groepen. Sommigen zijn van hier [Aarde] en sommigen niet. Niet alleen Pleiadiërs, Arcturiërs, de Hathoren of die van Orion en Sirius {om maar een paar populairdere te noemen]. Er komt geen einde aan! Weten jullie wat ze allemaal gemeen hebben? Non-lineaire gedachten communicatie. Je kunt met hen op dezelfde manier communiceren als je met dieren doet.

Geliefd Mens, we gaan de deur naar volledige communicatie openzetten, voordat we deze kanalisering afsluiten. We willen jullie zeggen dat er iets is dat wij willen dat jullie weten, jullie realiseren. Laat onze communicatie niet mysterieus zijn! Maak het niet raar. Ik heb jullie net de attributen van communicatie tot Geest en vanuit Geest gegeven. Bij de volgende kanalisering zal ik verder gaan met een ander onderwerp: wat blokkeert deze communicatie? Wat zijn filters? Wat kun je doen om communicatie te verbeteren?

Ziel-communicatie maakt deel uit van wat de oude ziel moet leren om evenwicht op deze planeet en vrede op de aarde te scheppen. Het begint hier en nu. Het begint met het begrijpen en het ontmaskeren van de schoonheid van jouw verstandhouding met Geest. Er is structuur in deze heilige dingen; er is een welwillend systeem in deze dingen en er is geestelijk gezond verstand in deze dingen. Wij nodigen je uit het te vinden voor jezelf, want deze communicatie zal geestelijke evolutie op deze planeet scheppen. Deze zal worden geleid door degenen die nu lezen en luisteren. Familie, dat is de les voor vandaag. Hij is prachtig, nietwaar? Hij is prachtig!

Al wat wij willen is communiceren en het is tijd om ermee aan te slag te gaan. Deze kanalisering legde uit hoe het werkt. De suggesties van vandaag zijn hoe het beter te maken—zelfs datgene wat je nu hoort, hetgeen kanaliseren is. Dat ontmaskeren, wat sommigen griezelig, onnatuurlijk en raar hebben genoemd, is de taak die voor jullie ligt. Alleen maar omdat het niet lineair is, wil niet zeggen dat het vreemd is. Wat het grootste van alles is is liefde. Kun je het uitleggen? Misschien niet. Maar je kunt ernaar streven. Ga nu en streef de liefde van God binnenin je na, naar diegenen om je heen.

En zo is het.

KRYON

©2014 Kryon www.kryon.com
Oorspronkelijke tekst: 
http://kryon.com/CHAN2014/k_channel14_SANANTONIO-14.html

©2014 Nederlandse vertaling: Centrum voor Innerlijke Vrede   www.kristalzout.nl

Over Annemieke Akker

Als bioloog ben ik in 1988 buitengewoon geïnteresseerd geraakt in de werking van ons menselijk bewustzijn en verruiming daarvan, om als een zo compleet mogelijk mens te kunnen leven, in alle rust en innerlijke vrede. Als ik iets tegenkom wat (mij) helpt obstakels uit de weg te ruimen, fysiek, mentaal of emotioneel, dan deel ik dat heel graag met anderen. Ik hoop dat ook jij er iets aan hebt om verder te komen op je pad!
Dit bericht werd geplaatst in bewustzijn en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s