De Verschuiving van Ik Ben naar Wij Zijn

Veel mensen ontvangen boodschappen van bronnen op het spirituele vlak. Degene die die boodschappen ontvangt is altijd een filter in deze. Maar of de gever nu wel of niet uit een andere dimensie komt doet er niet veel toe als de boodschap prachtig is en verhelderend. Je kiest hoe dan ook altijd wat je gelooft met je eigen bewustzijn en ziet vervolgens datgene wat je gelooft. Moge je je geloof bijstellen met de volgende boodschap!

AARTSENGEL MICHAËL – “De ENERGIEËN VAN DE NIEUWE AARDE”, APRIL 2013

Celia Fenn

Maandag, 22 april, 2013

Geliefde Familie van Licht, in deze tijd van intensieve Verschuiving en Verandering en Verschijnen, voelen jullie de Turbulentie van de Geboorte van de Nieuwe Galactische Mens binnen het Nieuwe Gouden Roos Sterrenstelsel. Jullie beginnen gewend te raken aan de nieuwe energieën en de frequenties van de Nieuwe Realiteit. We zouden graag tegen jullie willen zeggen dat het omgaan met deze Nieuwe Realiteit zeer Eenvoudig is als je slechts Een Ding onthoudt – dat Alles Energie en Frequentie is!

Het draait allemaal om Frequentie!

Je oriënteren in deze Nieuwe Realiteit en het vinden van Vrede, Harmonie en Overvloed is Eenvoudig een Kwestie van Frequentie. Het is een kwestie van Op Eén Lijn komen en Resoneren met de Frequentie van Diviene Liefde en Compassie, de Frequentie van Diviene Creatieve Intelligentie die vanuit het Diviene Hart stroomt.

Dit is niet iets waarvoor je hard moet werken om het te bereiken, of voor moet studeren, voor moet lijden of goed genoeg voor moet zijn. Je hoeft jezelf niet te helen of blokkades te verwijderen, het is je geboorterecht en je hoeft alleen maar een Keuze te maken en Erin te Stappen! Het is een Frequentie die Binnenin je is, en je hoeft haar alleen maar in je hart te vinden en je wezen met deze frequentie op een lijn te brengen.

Al het “geklets” van het verstand over gewond zijn en gevallen en geblokkeerd en “niet goed genoeg” is gewoon je verstand, dat een onvermogen om op een lijn te komen met de Frequentie van Vrede en Overvloed probeert te rechtvaardigen, als ware deze zeer moeilijk te bereiken. “Er moet iets mis met me zijn”, zegt het, en besteedt dan tijd aan het proberen uit te zoeken wat er “mis” is. Geliefden, er is niets “mis” als je uit de Frequentie valt. Veroordeel jezelf niet, vind enkel je weg terug! Stop! Adem! Aard Jezelf,  verbind je met je Hogere Aspecten, en keer terug naar de Frequentie van Vrede en Overvloed. Zij is er voor je!

Dus, vraag je je misschien af, wat is deze Frequentie van Vrede en Overvloed, en hoe maak ik deze verbinding?

Zoals We je eerder hebben uitgelegd, is zij de Stroom van Diviene Liefde en Compassie uit het Hart van de Kosmos, het Hart van God, de Diviene Creatieve Intelligentie. Zij komt voort uit het centrum van Al Dat Is, en wordt naar Jullie getransmitteerd via de Zon bij het Galactische Centrum. In het verleden waren deze transmissies van Licht Codes en Informatie vanuit Bron van een dusdanig Hoge Frequentie dat zij werden omgeleid via Sirius en de Pleiaden, en andere Zonnen, en vervolgens naar jullie getransmitteerd door de “Hoeders van de Frequenties”, Hogere Dimensionale Engelachtige Wezens van Licht die waren belast met de werkzaamheden van het Assisteren van de Ontwikkeling en de Evolutie van de Aarde. Nu, sinds de 2012 Transitie, is de Aarde volledig “Heraangesloten” op de Galactische transmissies en heeft geen behoefte aan tussenpersonen. De Transmissies worden rechtstreeks vanuit het Galactische Centrum ontvangen via Solaris, of jullie Zon. Jullie, als Ontwaakte wezens, ontvangen de frequentie transmissies nu rechtstreeks vanuit het Diviene Hart in jullie Hart en Licht Lichaam.

Deze Volledige Heraansluiting, Geliefden, heeft een Turbulentie gecreëerd die wij ‘Dimensionale Instabiliteit “of” Dimensionale Disbalans “noemen. De Aarde bevindt zich nu in de Vijfde Dimensie en is op een lijn met de binnenkomende Licht Code Transmissies, voornamelijk middels de Multi-Dimensionale individuen die deze energieën in hun Licht Lichaam veld kunnen vasthouden, en ook middels enkele Heilige Plaatsen en Ruimtes, waar de Energie wordt vastgehouden en getransmitteerd door de Plaats of Ruimte zelf. Op deze wijze wordt de Stroom van Diviene Vrede en de Frequentie van Overvloed verankerd in de Planeet. Deze Frequentie is Krachtig, Zuiver en Helder, en wanneer je ermee op een lijn bent stroomt alles in je leven met Gratie en Gemak.

Maar in de huidige tijd, zijn de meeste mensen niet in staat om deze Frequentie volledig te vinden, er buiten zichzelf naar zoekend en niet in het Hart, waar zij is geankerd en vanwaar zij Stroomt. Dit buiten jezelf zoeken creëert angst, stress en projectie drama’s, hetgeen betekent dat mensen uit de Frequentie van Vrede en Harmonie en Eenheid in de “illusies” van het verleden, dualiteit en angst en oordeel ”vallen”. Hierdoor ontstaat een instabiele omgeving die explosief en “ontvlambaar” is. Dat is waarom jullie, Geliefden, zoveel instabiliteit en angst zien, want de externe “ankers” van de Derde Dimensie zijn weg en mensen leren nog hoe zichzelf te verankeren in hun eigen Heilige Ruimte binnenin het Hart en dit op Gegronde wijze te manifesteren op Aarde.

Geliefde Familie van Licht, het is gewoon een Frequentie van Energie die jullie zoeken, en die binnenin jullie is gelokaliseerd. Het Diviene Licht is geen externe kracht die je moet zoeken omdat je ervan gescheiden bent. Weet dat Divien Licht in jou leeft in de Heilige Tempel van je Hart. Wanneer je je wezen op een Lijn brengt met dit Licht, kun je jezelf verankeren in deze Stroom en deze Licht Codes transmitteren en projecteren. Je wordt een Anker en Transmitter van de Galactische Frequentie, van het Hart en de Liefde van de Diviene Intelligentie.

Geliefden, het is gewoon een kwestie van Gewaar zijn, Wakker en Gesterkt, en van kiezen om op een lijn te komen met de Frequentie van Diviene Liefde en Compassie. Je zult die Frequentie vanbinnen voelen en je zult Vrede, Liefde en Overvloed in de Nieuwe Realiteit manifesteren en ervaren.
Galactische (Her)Aansluiting Wervelingen

Geliefde Familie van Licht, ieder van jullie die is Ontwaakt en Bewust is, wordt een Galactische Verbinding Punt, een levende en ademende Punt van Licht op het Raster van de Levende Harten van de Nieuwe Aarde. Jullie Licht Lichaam wordt een Transmitter van Galactische Codes en Frequenties. De Heilige Ruimtes die jullie creëren, zowel binnenin jullie als in jullie Omgeving, worden Anker Punten voor Divien Licht en Wijsheid, voorbij Angst en Dualiteit.

Maar, ook in deze tijd, worden er veel punten op Aarde als Galactische Verbinding Punten geactiveerd of gereactiveerd. In het verleden creëerden vele van de leidende Ster Beschavingen Galactische Wervel Punten, of Sterpoorten, waar ze de Aarde konden aansluiten op hun eigen thuis Sterren en konden assisteren bij de Evolutie van de Aarde volgens het Diviene Plan, zoals uitgedrukt middels de Licht Codes. Deze Wervel Punten bevatten Het Oude Egypte (Sirius), Iran en Irak (Nibiru) en de Aegeïsche Zee (Andromeda), evenals vele andere Galactische Heraansluiting Punten.

Welnu, de Aarde is geascendeerd in haar Nieuwe Realiteit Raster, en deze Verbinding Punten worden gereactiveerd als “rechtstreekse” lijnen van Communicatie naar het Galactische Centrum met de assistentie van diegenen die hen creëerden in dienst van het Diviene Licht. Ook zullen vele nieuwe Galactische Verbinding Punten worden geactiveerd om de Aarde te assisteren in haar Ascensie naar een volledige Galactische Entiteit in het Gouden Roos Sterrenstelsel en Volwaardig Lid van de Galactische Raad.

Velen van jullie zullen worden opgeroepen om te assisteren in dit werk van Galactische Connectie en met de Vestiging van de Galactische Connectie Wervelingen op de Aarde. Deze zullen jullie connectie en communicatie punten met het Galactische centrum en met de Galactische en Zon Raden van Licht zijn. Enkelen zullen worden opgeroepen om Ambassadeurs van Licht voor de Galactische en Zon Raden te zijn.

De Galactische Menselijke Evolutie 2013 en Verder ….. IK BEN/ WIJ ZIJN ….

Geliefde Familie van Licht, in deze Turbulente tijd van Verandering vragen jullie je misschien af: “Wat is ‘menselijke evolutie’ en wat betekent dat voor mij als een Ontwaakt Wezen van Licht?”.

We kunnen in het kort uitleggen, dat “Al Dat Is” in een voortdurende toestand van Ontwikkeling en Wording is, in overeenstemming met de Energie of het Bewustzijn van de Diviene Creatieve Intelligentie. Deze impulsen van Ontwikkelend Bewustzijn worden getransmitteerd naar de Gehele Schepping via de “Licht Codes” die de Imprint van Divien Bewustzijn dragen. Zoals Al Dat Is naar nieuwe niveaus van Gewaarzijn en Zijn evolueert, evolueert en Wordt ook de Mensheid in haar Reis door Tijd en Ruimte in de Vijfde Dimensie. Onlangs is de Mensheid vanuit de Derde Dimensie van separatie en dualiteit naar Multi-Dimensionaal Doel en Eenheid van Zijn geëvolueerd. De Planeet is begonnen zichzelf als “één” gewaar te worden middels het Bewustzijn en de Interconnectie van de Mensheid.

In deze Verschuiving naar de Nieuwe Realiteit, Geliefden, zijn jullie van de oude “verhalen” van slachtofferschap en machteloosheid verhuisd naar een nieuw gevoel en perceptie van jullie zelf als Menselijke Engelen, Geautoriseerde wezens van Licht die de realiteit met de Diviene Creatieve Intelligentie co-creëren. In deze nieuwe ruimte van Kracht, verbinden jullie je volledig met je IK BEN aanwezigheid, het werk van je Ziel en de Stroom van Diviene Overvloed.

Maar, Geliefden, wat nieuw is, is dat deze Transformatie niet alleen over jou en “Ik Ben” gaat, maar ook over de Wereldwijde Gemeenschap en “Wij Zijn”. Er is een fijn punt van Evenwicht tussen individuele Ziel Expressie en de behoeften en scheppingen van de Collectieve Gemeenschap, de “Wij Zijn”. Alleen je eigen Overvloed en Hoogste Goed zoeken zal geen Vreugde brengen, de Ziel zal alleen wanneer deze Reis van Zelf-Expressie binnen de complexiteit en uitdagingen van de Wereldwijde Gemeenschap wordt ondernomen, haar ware uitdrukking van Diviene Liefde en Compassie vinden.

Geliefden, dit is de reden waarom velen van jullie zoeken en toch niet vinden. Jullie Hogere Zelf wil zich uitdrukken en creëren binnen de Gemeenschap van Licht en niet alleen voor jezelf. Geliefden, als je naar die wezens kijkt die het Blijst en Succesvolst zijn in de Nieuwe Realiteit, zul je zien dat het diegenen zijn die het evenwichtspunt tussen Ik Ben en Wij Zijn hebben gevonden, tussen kennis van het Zelf en de Kennis van het Zelf binnenin een Gemeenschap, een Wereldwijde Gemeenschap van Interconnectie en Eenzijn.

In deze Nieuwe Realiteit is het inderdaad waar dat je wat je anderen aandoet, jezelf aandoet, want je handelingen hebben repercussies en galmen na in de grotere gemeenschap en zullen op dezelfde frequentie naar je terugkomen als ze worden uitgezet. Als je op de frequentie van Liefde, Vrede en Harmonie werkt, zal Het Zo Zijn. Als je op de frequenties van Dimensionale Disbalans werkt, zul je turbulentie, angst en stress ervaren.

Het is jullie werk, Geliefden, om die Frequentie van Evenwicht en Afstemming in jezelf vast te houden en om Haar te Ankeren voor de Grotere Gemeenschap. Om te Stromen met Harmonie en Overvloed, en om anderen niet toe te staan je in Dimensionale Disbalans en Illusie te trekken.

Geliefden, het verleden ligt achter je en de toekomst moet nog komen. Het Nu is het moment waarin je de frequentie van Vrede en Overvloed kunt verankeren en kunt dienen als een Galactisch Verbinding Punt en Transmitter van de Licht Codes voor de Wereldwijde Gemeenschap. Op die manier zijn jullie op een lijn met het werk van de Aarde Hoeder Raad en de Raad van Oudsten, die dienen om Diviene Liefde te richten op die plaatsen waar zij het meest nodig is voor de Gemeenschap om in Balans en op Een Lijn te zijn met de Frequentie van het Diviene Hart.

Geliefden, onze boodschap aan jullie op dit punt in tijd is om gefocust te blijven en toegewijd aan de Frequentie van Divien Licht. Wees krachtig en Sterk, wees Duidelijk en trouw aan Jezelf en je Visie. Onthoud dat je je hebt ontwikkeld tot een Multi-Dimensionaal Wezen van Licht dat IK BEN en WIJ ZIJN uitdrukt. Wat je voorheen was is niet wat je nu bent! Er is een Nieuwe Dag en een Nieuwe Realiteit. Wij wensen jullie Vreugde en Overvloed toe terwijl jullie je in je Nieuwe Realiteit Ontwikkelen als Galactische Mensen en deel van het Galactische Communicatie Raster.

© 2006-12 Celia Fenn en Starchild Global http://www.starchildglobal.com

© 2013 Nederlandse vertaling: Centrum voor Innerlijke Vrede http://www.kristalzout.nl

Over Annemieke Akker

As of 1988 I have been working with people who truly wish to be WHOLE/HEALED and wish to start living from their Essence. And in life encounter things that help to make a leap in consciousness or are wholesome for body and mind. The information I find most interesting and the stories that I want to share, are published on this blog.
Dit bericht werd geplaatst in bewustzijn en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op De Verschuiving van Ik Ben naar Wij Zijn

  1. Lillian zegt:

    Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Today bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is really annoying. A good site with exciting content, that’s what I need. Thank you for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters? I Can not find it.

    • Hi Lilian,

      Thank you for your very nice feedback! Your message accidentally arrived in the spam folder, hence the delay in my respons as I only found it just now. At the moment I am working on a new website, apart from bringing this blog, my LinkedIn account and FB page up to date. When all this is done I will look into the possibility of (re)starting my newsletter. In the meanwhile you may want to sign up for this blog and there is the possibility of liking my FB page.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s