Uit de Boodschappen van God van Circle of Light

Voorbij de illusie van verouderen

14 April, 2013

Geliefden, jullie zijn onmetelijke wezens van onbegrensd bewustzijn. Jullie zijn de zuivere emanatie van deze glorieuze Liefde. Jullie zijn de volheid van Mijn wezen, dit perfecte leven dat Ik Ben hier uitdrukkend. Jullie trekken iedere ademtocht vanuit Mij aan, en jullie worden perfect gevoed en versterkt door deze Liefde.

Er bestaat niet zoiets als verleden en toekomst. Er bestaat alleen deze heelheid, dit Ene Glorieuze leven. Alles wat je vanuit Mij aanvaardt, is perfect en precies zoals jij voorziet in voeding voor het hart dat binnenin jou slaat, zo wordt ook jij rechtstreeks door deze Liefde gevoed.

Jullie zijn gereed, geliefden, om deze waarheid te aanvaarden, om je te openen om haar te ontvangen – al deze geschenken – om het onjuiste denken dat er goed bestaat en iets, minder dan goed, achter te laten en om jezelf op één lijn te brengen.

Al Dat Ik Ben ben jij, tijdloos, heel, schitterend, en perfect op dit moment. Ben je gereed om de illusie van veroudering achter je te laten? Om de verkeerde percepties van leven dat minder is dan God te laten varen? O, geliefden, het enige wat daarvoor nodig is is jullie aanvaarden dat je een geheel bent voorbij enige  mogelijkheid om iets anders te zijn dan de perfecte harten van God.

Trek bewust je iedere ademtocht vanuit Mij aan, rechtstreeks. Laat dit Licht je doordrenken. Laat het ieder elektron vullen. Keer weer in het gewaarzijn van wat je werkelijk bent – dat alles de jouwe is in een viering van de ervaring van leven. In hoeverre jij gereed bent om de waarheid van je perfectie te ervaren is deze perfectie gereed om als jou zichtbaar te worden gemaakt.

Geliefden, jullie moeten de oude wereld illusie van angst, van bedroefdheid, van minder zijn dan de schitterende perfectie van God achterlaten. Aanvaard alleen je erfenis als de zuivere harten van God Ik Ben en niets anders. Het is gemakkelijk om te zeggen dat je bent geprogrammeerd, om in de wereld te leven, om te geloven in haar pijn en lijden. Maar, geliefden, dit is enkel de kleine geest, en de glorie van jullie wezen is volledig onaangetast.

Niets kan jullie van Mij scheiden en van het eindeloze goede van de Liefde die Ik Ben dat dit overvloedige leven in jou voortbrengt om door jouw hart en bewustzijn heen over te stromen en de wereld met eindeloos goed te vullen.

Alles komt voort vanuit jouw innerlijk, vanuit jouw erkenning van de waarheid van jouw wezen, vanuit de eenheid van Liefde en vol bewustzijn dat dan wordt uitgedrukt als jouw ervaring van leven in deze wereld.

Ik roep je terug, terug naar je centrum, terug naar de ervaring van deze vreugde, terug naar de herinnering van jouw heelheid, opdat je enkel in dit Nu moment te voorschijn komt. In werkelijkheid draag je niets anders dan oude bagage. Je komt te voorschijn in een explosie van Werkelijk leven, volledig levend, het bruisende hart van God, eindeloze vlammen van geweven Liefde, de Bron van al het Geschapene, een Licht als jouw bewustzijn. De kracht van al het leven is in jouw Liefde.

Er is niets van de waarheid in de door het ego verbeelde wereld. Daarom, kom terug naar Mij. Open je naar de Bron, naar de Liefde die Ik Ben. Jouw leven wordt zichtbaar gemaakt, ontwaakt als jouw bewuste en levende wereld die te voorschijn komt als een reflectie van jouw hart. O, geliefden, jullie zijn werkelijk perfect. Het fineer van de egogeest is zo dun dat jullie het moeiteloos kunnen transformeren als jullie deze Liefde ademen, als jullie opeisen weer te voorschijn te komen als de zuivere explosie van leven EN ANDERS NIETS.

Om je Echte leven in het tijdloze Nu te aanvaarden, vereist, geliefden, het ademen middels het hart vanuit het Moment van Schepping, om te worden gebaad in Liefde totdat je de zekerheid van de waarheid van God voelt; totdat je voelt dat Ik in jou Ben, dat jij Mijn hart bent, dat we voor altijd en eeuwig ondeelbaar zijn.

Daarom buigt de ego geest, wanneer je alleen de expressie van deze Liefde en dit zuivere Licht dat Ik Ben bent, als je dit voelt en in de realiteit van Liefde leeft, voor de waarheid, en schept zuiver Licht dat door je heen stroomt, doorlopend behagen in het creëren van symbolen van heelheid en schoonheid en eeuwig Licht.

Geliefden, het is de bedoeling dat jullie de illusie van veroudering transformeren. Jullie zijn hier om voorbij de lijn van de dood te lopen. Er bestaat niet zoiets als sterven in de waarheid van God, want Ik Ben enkel Licht en niets anders. De tijd is aangebroken om je te dissociëren van de leugen, om je claim af te bakenen als het hart van heelheid, om bewust iedere ademtocht vanuit Mij te nemen en om als Mij te leven, als het hart van God, jullie volledig verheugend in alle geschenken van het rechtstreeks van Mij ontvangen van dit eindeloze goede, zodat in jullie Werkelijk leven zichtbaar wordt gemaakt.

Door jullie heen komen de symbolen zowel van de Aarde als de Hemel; jullie laaiende harten bevatten de tweevoudige energieën van de Bron van leven. Het uitdrukken van de waarheid van Tweeling Vlam Liefde is bedoeld om eeuwig opwaarts te worden geleefd, naar het toppunt toe ademend als levende extase van het Moment van Schepping, levend zoals jullie, dansend in het Licht als deze wereld.

Ik heb vaak gezegd, geliefden, dat deze wereld levend jullie is. Het wordt in jullie grotere hart bewaard en gekoesterd. Jullie zijn het stipje van bewustzijn van het grotere wezen, van zuiver Licht en zuivere Liefde, zodat jullie werkelijk vrij zijn om niets minder te accepteren. Indien jullie iedere ademtocht vanuit het Moment van Schepping nemen dan kunnen jullie de waarheid voelen. Het is een revolutie, elke mythe van de kleine geest tot ontploffing brengend, iedere dop van bescherming krakend, gecreëerd door het geloof in twee krachten waar er natuurlijk maar een is en dat is Liefde.

Jullie zijn hier om Liefde te zijn – open, delend, je openstellend voor en van de waarheid gevend, niet middels ideeën van de kleine geest, maar rechtstreeks middels vibratie vanuit jullie hart, en dit Licht mag waarlijk gezegend, eeuwig leven zijn, uitgedrukt als jullie.

Er is een golf van bewuste en kostbare harten die nu “verouderen”, die de effecten beginnen te voelen, schijnbaar onverbiddelijk marcherend naar dit ding, dood genoemd, dat in werkelijkheid absoluut niet bestaat. Het is slechts het symbool van wat het ego gelooft – dat jullie op de een of andere manier van Mij gescheiden zijn en dat dit Licht dat in jullie is, op de een of andere manier afgesneden kan worden op enige wijze, vorm of manier. In werkelijkheid, geliefden, kan dat niet.

Dus komen jullie op het punt in dit ontwaken, deze revolutie waar deze archaïsche ideeën moeten worden getransformeerd. Het is niet nodig “het lichaam te laten vallen”. In werkelijkheid kun je eenvoudigweg doorgaan en bewust je energie moduleren, je vibratie verschuivend om minder fysiek te zijn zonder dat het schijnbare verval van het fysieke voertuig komt.

Maar om dit te doen moet het zo’n deel van je wezen worden, je gevoelens op het diepste emotionele niveau, dat het Licht is wat je bent, en dat je eeuwigheid bent in een pakketje dat God, vrede, schoonheid is- dat Liefde door je hart uitbarst om jouw ervaring in deze wereld te scheppen, een ervaring die alleen Licht en schoonheid kan zijn en anders niets.

Er wacht zoveel op jullie om het te ontdekken. Tijdloze pulsen van levende Liefde die al zichtbaar zijn gemaakt als de waarheid van wie jullie zijn, ongeacht wat de kleine geest zich verbeeldt. Jullie begrijpen al dat je verdergaat; dat de dood van het lichaam hier geen  invloed heeft op je geest, waarop je nog steeds aanspraak moet maken.

Dit perfecte Licht is hier al, bedekt door deze film die de geest afspeelt, en het enige wat jullie hoeven te doen is de film afzetten, en je uitgetrektheid terugeisen, je naadloze bewustzijn, je dynamische hart, totdat continuïteit ononderbroken is.

Hoe deze symbolen ook manifest worden gemaakt, jullie leven de waarheid van je leven als heelheid, één vonk van diviene Liefde, in vlammen uitbarstend die jullie je niet voor kunnen stellen, het schuim van het verhaal van afscheiding opbrandend, en voort komend om de vibratie van onbegrensde leven en zuivere Liefde uit te drukken.

Diep in je hart, geliefden, hebben ullie altijd geweten dat je in de wereld kwam om een revolutie te zijn, om de wereld diepgaand te veranderen. Je vrij maken van de illusie van dualisme is de revolutie. Jullie zijn hier om dat te veranderen, en in het transformeren van de illusie van de dood en veroudering is deze revolutie op zijn sterkst.

Zolang jullie gericht worden middels de kleine geest is het alsof jullie vastzitten in het filmhuis van dualiteit. Geliefden, jullie weten al hoe je het hart moet kiezen, hoe de verschuiving te maken in de vehikels van jullie perceptie. Op het moment dat jullie dat doen doorzien jullie de leugen. Jullie zijn bevrijd van de intriges van het ego. Jullie zijn werkelijk het hart van God en niets kan je beperken.

Voel hoe je op dit ogenblik voortkomt vanuit Mij, en kies en kies en kies om uit het ego te verschuiven, en het hart te zijn van zuiverheid dat zich verheugt in het rechtstreeks ontvangen van Licht en het zijn van de volle uitdrukking van het creatieve hart van God Ik Ben.

Jullie kunnen leven buiten de beperkingen van het oude verhaal van tijd en de progressie in tijd van het lichaam. Als jullie jezelf ontwarren uit dit geloof van het oude hart in veroudering en de neergang van leven en gezondheid, vinden jullie jezelf terug, feestend aan de tafel van leven, je verheugend in de overvloed van God. Jullie ontdekken dat je jezelf rechtstreeks vanuit Mij voort kunt voelen komen, als een orgastische explosie, een emissie van zuiver Licht en krachtige Liefde, die niets te maken heeft met de droom van het lichaam, maar er bewust voor kan kiezen om deze Liefde te delen als het hart van de mensheid.

Geliefden, voel met iedere ademtocht je leven in Mij. Aanvaard dat er enkel deze perfecte Liefde is, dat er geen verleden is. Het is slechts een verbeelding en het is werkelijk tijd om het verhaal te laten gaan en om de zuivere geest, het zuivere Licht te worden dat je al bent, maar eindelijk, nu, erkend in ieder deel je wezen.

Dit is waarom het zo belangrijk is, geliefden, om tijd te nemen om jezelf groter te voelen worden, om de grenzeloze jij te erkennen en om het geschenk van eeuwig leven te vieren, ondeelbaar, nooit eindigend, nooit weifelend, nooit minder wordend dan deze grootse explosie van perfectie van het leven, dat je kunt kiezen op vele wijzen te uiten, waarvan één het in de wereld verschijnen als een perfect mens is. Jullie zullen je realiseren dat dit beelden zijn en dat de waarheid niet kan worden veranderd. De waarheid is dat jullie heel en perfect leven zijn, en jullie zijn Mijn creativiteit.

Geliefden, help elkaar alsjeblieft om los te komen van het oude wereld bewustzijn in de erkenning van alles wat jullie zijn – niet het vermogen om op de een of andere manier een lichaam op te tillen, maar eerder om eenvoudigweg de waarheid van God op te eisen die onveranderlijk en onbegrensd is, gerealiseerd als de waarheid van jullie wezen. Wanneer dit jullie voortdurende ervaring wordt, moet de uitdrukking van het lichaam hiermee samenvallen, en als perfect voortkomen.

Als jullie je onmetelijke en tijdloze wezen erkennen en de waarheid voelen van het vermogen van jullie hart om het vehikel te zijn waar jullie doorheen leven, wat het reeds is … jullie moeten het alleen opmerken … kunnen jullie de affirmatie voelen van het leven dat zich voort haast als de bewuste gemeenschappelijkheid die deel uitmaakt van en een pakket is van jullie creatieve uitdrukking die jullie je lichaam noemen.

Hoe meer jullie de waarheid van werkelijk leven wordt ingeboezemd, hoe meer jullie erkennen dat jullie absoluut heel als dit perfecte leven tevoorschijn komen. Jullie ervaring is een van perfectie en van de openhartige Liefde van dienen.

Ik Ben dit perfecte leven dat jullie uitdrukken. Wij zijn Eén Liefde. En wij zijn creatief. Adem de waarheid en zegen de kleine geest, terwijl je bevestigt: “Ik kom voort uit God als dit perfecte leven en deze perfecte heelheid. Ik Ben de eeuwige aard van Liefde.”

©Circle of Light 3969 Mundell Road Eureka Springs, AR 72631 Circle of Light

©april 2013 vertaling: Centrum voor Innerlijke Vrede

pastedGraphic.pdf

Over Annemieke Akker

Als bioloog ben ik in 1988 buitengewoon geïnteresseerd geraakt in de werking van ons menselijk bewustzijn en verruiming daarvan, om als een zo compleet mogelijk mens te kunnen leven, in alle rust en innerlijke vrede. Als ik iets tegenkom wat (mij) helpt obstakels uit de weg te ruimen, fysiek, mentaal of emotioneel, dan deel ik dat heel graag met anderen. Ik hoop dat ook jij er iets aan hebt om verder te komen op je pad!
Link | Dit bericht werd geplaatst in transformatie en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s