De gevolgen van het hebben van kritiek

In Fascikel 3 van Het Kennis Boek staat een intrigerend stukje over de gevolgen van het hebben van kritiek op een ander:

“Vergeet niet dat de Laagste Vibratie van Uw Negatieve Gedachten altijd Uw Privé Codes zal verstrooien. (…)

(…) niemand is superieur aan wie dan ook. De brug zal gezamenlijk en in coöperatie overgestoken worden. Het kenmerk van deze Periode van Oprechtheid is dat niemand wie dan ook moet bekritiseren, zelfs niet een klein beetje. Wie U ook bekritiseert, zal worden verheven door het effect van Uw negativiteit. We kunnen het ook als volgt uitdrukken: Uw verlies zal altijd zijn/haar winst zijn.”

Uit: Het Kennis Boek, Fascikel 3, pagina 32 par. 5, 6

Wat hier letterlijk staat is dat we degenen op wie wij kritiek hebben, verheffen, sterker maken, en dat we, door dat te doen, onszelf omlaag trekken, verzwakken. Kijk eens naar het nieuws, lees de krant en neem waar hoe je reageert op mensen en situaties: welke ‘kant’ zijn de media aan het voeden? Welke kant ben jij aan het voeden?

Met bovenstaande informatie in het achterhoofd volgt nu de hamvraag: welke kant WILLEN we voeden? Welke kant wil jij voeden?

‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’ wordt dan in mijn ogen opeens zeer eenvoudig en volslagen logisch.

Annemieke

 

 

 

 

Geplaatst in bewustzijn, universele unificatie | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Geduld! Patience!

Uit Kryon Live Channelling, “Five Concepts for the New Human”
February 2016 in Red Deer, Alberta, CAN

Je zult moeten gaan oefenen te ontspannen met synchroniciteit. Luister: de dingen waar velen van jullie om vragen hangen af van dingen die eerst moeten gebeuren! Ontspan!

Dit zullen dingen zijn waar je schijnbaar geen controle over hebt, maar de potentie  is er om deze te veranderen. Als je erop kunt wachten en niet gefrustreerd of boos wordt, is dat wat je te doen staat. Jaren geleden, toen ik voor het eerst ging kanaliseren met mijn partner, spraken we over het kaartje voor de trein en het staan op het perron. Je hebt het kaartje verdiend en ervoor betaald. De trein komt eraan, maar je weet niet wanneer! Dus omdat je een geduldig persoon bent zul je weten dat de trein komt, je op je gemak voelen en het prettig hebben tijdens het wachten, in plaats van klagen dat de trein te laat is. Geduld!

KRYON

 

In English:

Patience!

Uit Kryon Live Channelling, “Five Concepts for the New Human”
February 2016 in Red Deer, Alberta, CAN

You’re going to have to practice relaxing with synchronicity. Listen: The things that many of you are asking for are dependent on other things happening first! Relax!

These other things will be things you seemingly have no control over, but the potentials are there for them to change. If you can wait for it, and not be frustrated or angry, that is the task. Years and years ago, when I first started channelling with my partner, we talked about having the ticket to the train and standing on the track. You have earned and paid for the ticket. The train is coming, but you just don’t know when! So because you are a patient person, you will know the train is coming, be comfortable with it, and have a nice time waiting for it. This is instead of complaining that it’s late. Patience!

~ KRYON
through Lee Carroll, the Original Kryon Channel

Geplaatst in bewustzijn | Tags: | Een reactie plaatsen

Verbeter de wereld, let op wat je denkt!

We beleven heftige tijden en de kunst is om innerlijk onze rust te bewaren, wat er ook om ons heen en misschien ook wel met ons gebeurt. Het collectieve bewustzijn beïnvloedt alles en iedereen en lijkt momenteel (in het Westen) gericht te worden op het probleem van  rampspoed en ellende, daarmee het probleem van rampspoed en ellende versterkend.

Na een weekend met lieve vrienden en een gesprek hierover aan het ontbijttafel merk ik dat het me erg bezighoudt hoe hiermee om te gaan. Wat kan ik als persoon doen aan de chaotische situatie die zich deze zomer in alle heftigheid aan het ontvouwen is in aanslagen? Wat is de beste handeling om innerlijk rustig te zijn en tegelijkertijd het tij bij te stellen of misschien zelfs te helpen keren?

  1. Het allereerste dat we kunnen doen is beseffen dat onze gedachten en emoties de weerslag kunnen zijn van het collectieve bewustzijn dat nu prevaleert. Er is veel bange mensen en de angst wordt ook bijzonder stevig, en geheel contraproductief,  gevoed door politiek en media, die onmiddellijk na elke gebeurtenis kant-en-klare conclusies trekken en daar ook meteen gevolgen aan verbinden, ook als het nog helemaal niet duidelijk KAN zijn wat er is gebeurt en wie erachter zit. De aanslag in Nice bijvoorbeeld wordt onmiddellijk aangegrepen om nog meer bommen op Syrië te gooien, terwijl de dader een losgeslagen gek kan zijn zonder enige binding met IS (IS die eigenlijk niets anders hoeft te doen dan elke aanslag, waar dan ook, op te eisen om de angst voor IS te voeden). Door dit soort daden meteen maar toe te schrijven aan Islam-gerelateerde groeperingen worden meer dan een miljard mensen in een extremistische hoek gedrukt, waar ze niet in thuishoren en waar ze ook niets mee te maken hebben. Het is een gevaarlijke gang van zaken die niet anders kan dan radicalisering in de hand kan werken. Dat sommige geestelijk labiele jongeren radicaliseren ligt volkomen in de lijn der verwachting.
  2. De psychologische wetmatigheid die hieraan ten grondslag ligt, is dat mensen (en niet alleen mensen) zeer sterk geneigd zijn om te (willen) voldoen aan het beeld dat anderen van hen hebben. Als je naar kleine kinderen kijkt wordt dat al snel duidelijk: als je als ouder je kind steeds stout vindt zal dat kind stout blijven en zeer waarschijnlijk steeds gekkere dingen gaan doen om maar aan die verwachting te voldoen. “Als je toch al denkt dat ik niks goed kan doen dan kan ik net zo goed niks goed doen.” Een prachtig voorbeeld van hoe dit werkt wordt getoond in de televisieserie “Schone schijn” (“Keeping Up Appearances”) waar de buurvrouw van Hyacinth Bucket (uitspraak: Bouquet) Elisabeth niet in staat is om een kopje thee of koffie leeg te drinken zonder dat kopje van een zeer duur servies stuk te maken, alleen maar omdat de gastvrouw er elke keer vanuit gaat dat er wel weer ongelukken van zullen komen. Ze kan het kopje niet zonder beven vasthouden, waardoor de koffie er aan alle kanten uitvliegt. Dat is hoe het werkt, je hebt er waarschijnlijk zelf hele goede voorbeelden van meegemaakt in je eigen leven–een leraar die je steeds afbrandt waardoor je bij een beurt ook datgene wat je wel weet prompt vergeten blijkt te zijn, hetgeen zijn/haar negatieve oordeel over jouw vermogens weer bevestigt. Het is een situatie die zichzelf versterkt en als je het niet door hebt kom je er maar zeer moeilijk uit. Als wij bijvoorbeeld moslims over een kam scheren met terroristen, dan zullen er hoe langer hoe meer terrorist worden, m.n. als zij, hun familie en vrienden bestookt worden met bommen en granaten.
  3. Als je weet hoe het werkt, kun je het doorbreken. Hoe?
    Het is welbegrepen eigenbelang om mensen te laten merken in denken, woord en daad dat je hen accepteert en vertrouwen in hen stelt.

    Dat geldt letterlijk voor iedereen.

    Als je jezelf aanleert om dit zo mogelijk altijd te doen dan draag jij je steentje bij aan wereldvrede.


Misschien wel het belangrijkste hulpmiddel in deze is ons denken. Dit omdat ons denken onze emoties bepaalt en onze emoties van ons afstralen als golven van energie. En DIE worden opgepikt op veelal geheel onbewust niveau door degenen die het aangaan. Gedachten kunnen anderen letterlijk beter laten functioneren of slechter laten functioneren en er hoeft geen woord bij gesproken te worden. Sterker nog, je hoeft die persoon niet eens te kennen en ook niet om je heen te hebben om toch deze invloed te kunnen uitoefenen.

Mocht je niet weten hoe dat moet, bovenaan in de menubalk staat een kopje “oproep tot handelen”. Wil je de touwtjes van je eigen leven weer  in handen nemen en met je energie de mogelijkheid voeden om een einde te maken aan de angst, dan kun je daar zien hoe het werkt en hoe je te werk zou kunnen gaan. Het eerste effect van dit “handelen” zal zijn dat je jezelf beter zult voelen. En dan zul je er steeds weer voor kunnen kiezen om hierop je aandacht te richten, wat er ook gebeurt.

AUM shanti – vrede IS hier.

Moge je je altijd bewust zijn van haar overvloed in je leven!

Annemiek

Geplaatst in bewustzijn | Een reactie plaatsen

Vrede is er hier en nu gewoon om voor te kiezen.

Mooi overzicht in heerlijk interview:  https://batgap.com/suzanne-giesemann/

Annemiek

Geplaatst in bewustzijn | Tags: , | Een reactie plaatsen

Boek: Wie je, in feite, werkelijk bent

Iedereen heeft een kern, waarin we verbinding hebben met het Al. Iedereen heeft een kern, waarin alles geweten wordt. Iedereen heeft een kern, waarin we ons Een en verenigd voelen.

De een noemt het “god”, de ander “mijn hogere zelf”, en weer anderen verwoorden het als “intuïtie” of het “hart”. De in mijn ogen mooiste aanduiding voor dit punt van volledige verbondenheid met de oorsprong is het “geweten”. Iedereen heeft een geweten, deze allerbeste vriend die het allerbeste met hem/haar voor heeft.

In het boek “Wie je, in feite, werkelijk bent” wordt dit stuk, waarmee eenieder persoonlijk in contact kan zijn, “Kosmisch Gewaarzijn” genoemd. Het boek geeft een voorbeeld van kennis, die kan worden verworven door persoonlijk in contact te zijn met “Kosmisch Gewaarzijn”.

“Wie je, in feite, werkelijk bent” bestaat uit 12 delen, genoemd naar de tekens van de dierenriem, en elk deel bestaat weer uit 12 lessen. Oorspronkelijk mondelinge lessen, gegeven in het Engels, zijn deze eerst uitgeschreven in tekst en als boek gepubliceerd onder de titel: “Who, in Fact, You Really Are”, door Cosmic Awareness Communications.

Het  Centrum voor Innerlijke Vrede heeft de Nederlandse vertaling op zich genomen en deze is inmiddels voltooid. Het boek is als .pdf aan te vragen via contact.

Het vertaalwerk is van harte (en onbezoldigd) gedaan, voornamelijk omdat Kosmisch Gewaarzijn hier en daar een behoorlijk andere kijk op de gang van zaken geeft, ook in praktische zin.

Het wordt ook gratis beschikbaar gesteld. Mocht je ons werk letterlijk op prijs willen stellen dan is dat in de vorm van een zeer gewaardeerde donatie mogelijk.

Alle rechten voor het verspreiden van de e-books liggen bij het Centrum voor Innerlijke Vrede. Er mogen geen wijzigingen in worden aangebracht en er mag geen geld voor worden gevraagd.

Wil iemand het in druk uitgeven, gelieve dan contact op te nemen.

Geplaatst in bewustzijn | Tags: | Een reactie plaatsen

Keshe project: wij trekken de stekker eruit

Vandaag de stekker van de zelfgebouwde Magrav-unit uit het stopcontact getrokken. Na het veld gedegen onderzocht te hebben moeten we het helaas afwijzen. Wat blijkt? Het electro-magnetische veld om het apparaat heen beïnvloedt ons humeur behoorlijk negatief en met name ikzelf voel me alsof ik overspannen ben, wat in dit geval weleens zeer letterlijk aan de orde zou kunnen zijn.
Door het voortijdig stopzetten van het experiment is het punt niet bereikt dat er ook maar een zinnig woord valt te zeggen over het al dan niet besparen/opwekken van elektriciteit met de Keshe Magrav-technologie.
Misschien blijven we nog wat verder experimenteren met GaNS, gemaakt van voeding. En met het bestuderen van de uitwerking van CO2-GaNS water op planten, o.a. in de groentetuin, en pijnbestrijding.
Keshe is erin geslaagd om mensen  wereldwijd zijn ideeën in de praktijk  te laten uitwerken, te laten toetsen en informatie met elkaar te laten delen. Hij is bij mijn weten de eerste die met behulp van het internet een beroep heeft gedaan op de collectiviteit en zo een geweldige respons kon genereren. En zo snel tot resultaten kon komen. Door als collectief te blijven werken kan de mensheid in de toekomst sneller tot goede oplossingen komen voor de problemen waarvoor zij zich gesteld ziet en de slechte oplossingen terzijde schuiven en daar geen energie meer in te steken.
Dat we deze manier van werken maar snel onder de knie mogen krijgen!
Annemieke
Geplaatst in bewustzijn | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Het herkennen van de essentie van zijn

Wanneer je herkent dat het leven zelf zeer kort is en dat jouw wezen ver voorbij deze korte flikkering van leven reikt, weet je dat het belangrijk is om niet te gehecht te raken aan de waarden van de wereld; de genoegens van het vlees hoeven niet de grootste te verwerven of te zoeken waarden te zijn; religies en filosofieën verschilden 1000 jaar geleden zeer van die van vandaag en zullen over 1000 jaar zelfs nog meer verschillen, en het is de grootste ijdelheid om aan te nemen dat jouw overtuigingen, jouw religieuze waarden en filosofie de enige zijn die juist zijn, op dit bepaalde moment, in deze bepaalde tijd; en dat jij, van alle mensen, de enige bent die de juiste religie of geestelijk waardesysteem heeft gevonden. Het is een beetje ijdel om aan te nemen dat er geen andere waarde is en om je vast te klampen aan een dergelijke waarde tot het punt dat je deze niet kunt loslaten zonder zeer te lijden of anderen lijden te veroorzaken—het vermoorden van anderen in enkele gevallen—voor religieuze propaganda. Zolang je de bedrieglijkheid van het te dierbaar houden van deze waarden herkent, terwijl er eeuwige waarden zijn die nog groter zijn dan het dogma van jouw religie, dan het woord waar jij je zo woest aan vastklampt; wanneer je beseft dat alle waarden tijdelijk zijn behalve het leven zelf, liefde, eeuwigheid; realiteit en de geest die het universum vullen van waaruit alle dingen komen, en dat je altijd in die grotere waarde, de essentie van zijn kunt duiken, en dat in die essentie van zijn alle dingen acceptabel worden voor wat zij zijn, en dat alle dingen in de machinerie van het universum werken om te worden wat zij moeten worden; en je daarom in die essentie van zijn kunt duiken, gekend als vertrouwen, en het vertrouwen kunt ervaren dat alles goed zal komen. Als dit eenmaal is ervaren kunnen de oude waarden terzijde worden geschoven en als niets gezien worden vergeleken bij die essentie van zijn.

Uit: Wie je, in feite, werkelijk bent, Cosmic Awareness Communication,
pagina 917 van de bijna voltooide Nederlandse vertaling.

Geplaatst in bewustzijn | Tags: , , | Een reactie plaatsen